👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering polska Höst 2017

Skapad 2017-08-17 18:54 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under läsårets gång kommer du att utveckla kunskaper som rör mat och hälsa, miljö och livsstil samt konsumtion och ekonomi. Vi kommer att arbeta med olika tema och arbetsområden,som du och dina kompisar kommer att planera tillsammans med mig.

Innehåll

 

Målet med undervisningen:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor. Även fördjupa sig i mattraditioner och mat från andra länder/kulturer.

Arbetssätt:

 • skriva egna texter på bestämt tema
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)
 • utöka sitt ordförråd genom att läsa och skriva texter
 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket
 • reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor.
 • enkla översättningar

  Material:
  S
könlitteratur,film, internetkällor, texter, tidningsartiklar.

 Elevinflytande:

  Du får välja texter att läsa och presentera för gruppen. Du får vara med och bestämma vilket tema ska  gruppen arbeta med.

  Du ska efter varje tema berätta vad du tyckte om temat, vad du lärde dig, vad var svårt, det roliga och det tråkiga; hur vi kan göra för att det ska bli ännu bättre.

Arbetsformer:

 Vi kommer att arbeta individuellt och i par. 

Bedömning:

 Jag ska bedöma elevens utveckling i tal genom min observation av elevens arbete, presentation och samverkan. 

 Jag ska bedöma elevens utveckling i skrift genom hemläxor och prov.

 

 

Avsnitt 1:Smarta val vid matbordet och i affären.

 Du ska få lära sig om recept och instruktioner.

Sparande och miljövänlig konsumtion.

 

Avsnitt 2: Mat och kultur

Fördjupa sig i mattraditioner och mat från andra länder/kulturer.

 

Avsnitt 3: Framtiden- din hälsa

Avsnitt 4: Spa verksamhet- projekt

Avsnitt 5: Barn från andra kulturer och deras levnadssätt.

Vad är det som är lika/ olika?

Hur borde alla människor få ha det?

Vad kan man göra för att hjälpa varandra?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9