👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i Bokstavslandet

Skapad 2017-08-17 19:09 i Lunnaskolan Härryda
Eleverna kommer att titta på programmet "Livet i Bokstavslandet" för att väcka intresse för bokstäver
Grundsärskola F – 3 Svenska
Du ska få titta på programmet "Livet i Bokstavslandet tillsammans med dina klasskamrater för att väcka ditt intresse för bokstäver. Därefter har vi en genomgång med hela klassen med hjälp av Digital Intro samt vår bokstavsuggla ABC som introducera nya bokstäver. Vid den interaktiva skrivtavlan/projektorn tränar du under lärarens ledning på bl.a. ljudanalys, ljudsegmentering och rim och förbereder dig på så sätt för uppgifterna i din arbetsboken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Väcka ditt intresse för bokstäver och träna på bokstavsljuden och bokstavsnamnen
 • Samspelet med klasskamraterna som är med vid aktitviteten

Bedömning - vad och hur

Vad :

Om ditt intresse för bokstäver ökat och om du lärt dig känna igen några bokstäver och vet vad de heter

Hur :

Utvärdering under arbetets gång och efteråt

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du tittar på de olika programmen ur serien "Livet i bokstavslandet" tillsammans med dina klasskamrater. Efter programet jobbar du vidare med de aktuella bokstäverna i grupp via digital intro och med hjälp utav handdockan "ABC ugglan" och sedan arbetar du enskilt i din arbetsbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6