Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatexter

Skapad 2017-08-17 20:00 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Finns det olika typer av texter? Vad är en faktatext? Hur skriver man en faktatext? Detta kommer du att få reda på under vårt arbete med att skriva faktatexter.

Innehåll

Syftet 

 • Du ska utveckla din förmåga att skriva faktatexter.
 • Du ska utveckla din förmåga att söka fakta. 

Varför? Kunskapskrav

 

Eleven ska söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt (Kunskapskrav sva)

Det här vill vi att du ska lära dig (Konkretiserade mål)

Du ska kunna läsa en enkel faktatext och plocka ut relevanta stödord ur texten.

Utifrån dina stödord ska du skriva en egen faktatext. 

Du ska kunna ge och ta emot respons med hjälp av "två stjärnor och en önskan".

Utifrån responsen ska du göra eventuella ändringar i din text. 

Du ska rita bilder som passar till din text. 

 

Detta kommer undervisningen att innehålla (Centralt innehåll)

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. 

Strategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samarbetar.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.  

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och deras innehåll kan organiseras. 

 

Undervisningens upplägg (Hur?)

Utifrån cirkelmodellen kommer vi tillsammans att lära oss: 

 • att genom att jämföra olika texttyper kunna plocka ut faktataxter.  
 • att söka information och plocka ut stödord från olika texter.
 • att skriva enkla faktatexter utifrån stödord.
 • att göra kamratbedömningar samt att bearbeta din text med två stjärnor och en önskan.
 • att rita bilder till din text. 

Bedömning

Formativt

Under arbetes gång kommer jag att ge dig formativ bedömning så att du kan utveckla din förmåga att:

 • söka information och plocka ut stödord från olika texter.
 • skriva enkla faktatexter utifrån stödord.be
 • bearbeta din text utifrån kamratrespons.
 • ge respons till klasskamrater utifrån två stjärnor och en önskan.
 • rita bilder som passar till din text. 

 Summativt

 • skriva en faktatext

Underlag för bedömning

En matris som är elevvänlig och visar progression.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: