👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 HT

Skapad 2017-08-17 20:18 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Pedagogisk planering för svenska åk 4, hösttermin.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • på olika sätt uttrycka dig muntligt och skriftligt
 • läsa och tänka kring innehållet i olika typer av texter
 • anpassa språket beroende på vad du pratar eller skriver om samt vem du pratar med eller skriver till
 • skriva texter med fungerande stavning, grammatik och struktur

Bedömning - vad och hur

Under det här arbetsområdet kommer följande förmågor att bedömas.

Din förmåga att:

Läsa

 • läsa olika typer av texter samt använda olika lässtrategier för att förstå innehållet i texterna
 • visa läsförståelse genom att sammanfatta innehållet i texterna du läser
 • tänka kring olika budskap i de texter du läser samt kring din egen upplevelse av läsningen

Skriva

 • skriva olika typer av texter med fungerande innehåll, struktur och språklig variation
 • skriva texter med fungerande stavning, grammatik och skiljetecken
 • utifrån respons från kamrater och lärare utveckla dina egna texter

Tala

 • planera, förbereda och genomföra muntliga presentationer med inledning, avslutning samt anpassning till de som lyssnar. 

Hur ska det bedömas?

 • läsa och arbeta med olika typer av texter
 • skriva och bearbeta olika typer av texter
 • planera, förbereda och genomföra muntliga presentationer
 • träna på din läsning och läsförståelse genom läsläxa varje vecka

Undervisning och arbetsformer

Under höstterminen kommer vi att arbeta på olika, varierande arbetssätt för att utveckla våra förmågor genom att:

 • gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av texter och dess innehåll
 • skriva olika typer av texter samt bearbeta dem utifrån respons
 • träna på att hålla muntliga presentationer
 • högläsning
 • läsläxa varje vecka

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6