👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Läsdax 2 kap 6

Skapad 2017-08-17 23:59 i Söderskolan Flen
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
En olycka har hänt. Du vet vad du ska göra. Ringa 112! Polis, ambulans och brandbil kan då komma till olycksplatsen och hjälpa till.

Innehåll

UNDERVISNINGEN

Du ska få läsa och skriva både med andra och på egen hand. Din lärare går igenom nya moment som du sedan får arbeta med själv eller tillsammans med kompisar. Du ska få arbeta med tankekartor, leka,
dramatisera, leka tjugo frågor och rita. Vi kommer också att göra studiebesök.

 

Elevens mål

● Du ska vara med och prata om berättelserna vi läser. Du ska pröva att både svara på frågor och ställa egna frågor. Du ska tala om vad du själv tycker och tänker kring det vi pratar om.

● Du ska visa att du kan använda dig av olika sätt att läsa, till exempel att göra bokstävernas ljud, att känna igen hur några ord ser ut och att känna igen om samma ord står flera gånger i texten. Du ska läsa utan att haka upp dig på varje mening.

● Du ska visa att du kan skriva texter genom att
härma. Du sätter punkt och frågetecken och gör stor bokstav på rätt ställe. Du kan sätta ut talstreck.

● Du ska visa att du kan bokstävernas grannar i alfabetet.

● Du ska visa att du kan arbeta med stödord i en tankekarta och skriva faktameningar.

● Du ska visa att du vet hur en tidningsartikel är uppbyggd och pröva att skriva en egen tidningsartikel.

 

BEDÖMNING

Din lärare kommer att titta på och bedöma din förmåga att:

● delta i samtal och uttrycka åsikter om texter

● ta hjälp av olika strategier för att läsa med flyt

● sätta ut punkt, frågetecken, talstreck och stor bokstav

● säga bokstävernas grannar i alfabetet

● göra en tankekarta med stödord och använda den till att skriva faktameningar

● skriva texter efter modell.

Din lärare kommer att markera i matrisen hur du utvecklat förmågorna samt ge dig tips om hur du kan arbeta vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3

Matriser

Sv Sh SvA
LPP Läsdax 2 kap 6

Matris för bedömning i ämnet svenska

Nivå 1
Nivå 2
Hur du kan arbeta vidare
Samtala
Deltar i samtal och uttrycker någon åsikt.
Deltar i samtal och uttrycker åsikter.
Läsa
Läser med flyt.
Läser med flyt och förståelse.
Skriva
Skriver enkel text efter modell. Sätter oftast ut punkt, frågetecken, talstreck och stor bokstav.
Skriver text efter modell. Skriver ut punkt, frågetecken, talstreck och stor bokstav.
Språk
Måste tänka för att kunna bokstävernas grannar i alfabetet.
Kan bokstävernas grannar i alfabetet.
Övrigt
Arbetar på enkelt sätt med tankekarta.
Arbetar på utvecklat sätt med tankekarta.