Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positiva och negativa ytor

Skapad 2017-08-18 08:13 i Österbyskolan Östhammar
Positiva och negativa ytor.
Grundskola 8 Bild
En bild innehåller både positiva och negativa ytor där den positiva ytan är det som föreställer något i bilden medan den negativa ytan är mellanrumsytor, ytorna mellan föremålen. När man ritar av en bild kan man ibland dra nytta av den negativa ytan för att få fram sin bild.

Innehåll

Sportbild

Uppgiften består i att välja en bild på en idrottare som utövar sin idrott. Bilden ska inte vara alltför liten då det blir lite för smått att arbeta med. Du ska sedan rita av din bild på ett eget A4 papper. För att göra det kan man dela upp bilden i rutor som man sen ritar av. Då kan man också ta hjälp av de negativa ytorna. När du ritat av din idrottare ska du färglägga bakgrunden med vattenfärg. Det som är viktigt då är att du bara använder en färg och att du gör en färgfördrivning det vill säga du gör olika nyanser av din färg. Från mörkt till ljust. Själva idrottaren ska du sedan måla svart.

1. Välj en bild från en tidning eller från internet.

2. Dela upp bilden i lika stora rutor.

3. Ruta in ditt A4 papper i lika stora rutor eller större om du vill göra en förstoring. (Rita rutorna svagt så att de lätt går att sudda ut när du är färdig)

4. Rita av din bild.

5. Färglägg bakgrunden i valfri vattenfärg. Gör en färgfördrivning från mörkt till ljust.

6. Färglägg din idrottare med svart vattenfärg.

7. Redovisa hur det gick och vad du lärt dig.

 

Matriser

Bl
Bedömningsmatris bild

Rubrik 1

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Framställa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formuelera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i arbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i arbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i arbetet.
Tolka, resonera & koppla
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: