👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Me myself and I

Skapad 2017-08-18 08:16 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Engelska
I detta arbetsområde kommer vi att fokusera på den muntliga förmågan i engelska samt att använda digitala verktyg för att underlätta vid redovining.

Innehåll

Syfte

Att träna sin muntliga förmåga och att utforma och använda digitala verktyg som kan underlätta vid en presentation.

Undervisningens innehåll och uppgiftens utformning

Your presentation can be everything from 1 minute to 15 minutes because it depends on what level of English you are at and what grade you are aiming for. I encourage you to challenge yourself and step out of your comfort zone and try to do a step above what you think you are capable of.

Your presentation can contain anything that you think will be interesting for us to know and that you feel comfortable sharing. The sky is the limit.

You should have one or two pictures in your presentation so that you provide us with some visible aid, but if you don’t want to share pictures of “real life” events or people you know then you can find something to represent it instead.

I encourage you to use a film clip of some sort but it is not mandatory.

You will be shown how to use Prezi but will not be required to use that presentation tool if you don't want to or have the means to.

You will have three lessons to work on the assignment and are not required to work at home with it. If you use your time wisely you will manage with the time we have in school.

Detta ska du kunna

 • Berätta om dig själv och personer, händelser och intressen i ditt liv
 • Utforma en digital presentation i valfritt presentationsprogram 
 • Redovisa muntligt med hjälp av ett digitalt verktyg

 

Kunskapskrav (för år 9)

Engelska

Detta kommer vi att bedöma

De kunskapskrav som finns nedan bedöms i matrisen för engelska under fliken bedömning strax under LPP:erna.

Obs. att det finns fler kunskapskrav i dessa matriser som kommer att bedömas vid andra arbetsområden och kommer ligga där till slutet av årskurs 9, då det blir en samlad bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du talar hackigt och gör många avbrott. Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar bitvis med flyt, men stakar dig ibland vid längre ord och fraser.
Du talar oftast med flyt och klarar även de längre orden och fraserna
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal, ord och fraser
Du klarar enkla uttal av enklare ord. Ibland uttalar du orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord. Osäkerheten skymmer inte förståelsen.
Du uttalar orden mestadels korrekt. Inga förstörande fel.
Du uttalar orden korrekt.
Intonation (satsmelodier)
Ditt modersmål lyser tydligt igenom och/eller du pratar monotont
Du har en realtivt god intonation men är osäker på vilken accent du ska använda. Ditt modersmål lyser igenom emellanåt
Du har god intonation men har inte gjort ett tydligt val av accent.
Du har en god intonation. Du har tydligt gjort ett val i din accent och håller dig till den.
Ordförråd dvs ord och uttryck
Du har brister i ordförrådet och du använder ibland svenska när du inte kan det engelska ordet.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett korrekt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för ämnet/språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland försvårar förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte stör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.
Muntligt framförande
Du läser din presentation istället för att framföra den och har därför ingen kontakt med publiken. Din presentation saknar djup och/eller bilder och annat som gör den intressant.
Du försöker använda din presentation som ett komplement till ditt muntliga framförande men tar istället över vilket gör att du tappar din publik. Du har för mycket text som du läser men innehållet är intressant.
Din presentation fungerar bra som ett komplement till ditt muntliga framförande trots att du anförtror dig lite för mycket till den emellanåt. Dock har du ändå god kontakt med din publik. Du har lagom med text och annan media i din presentation och innehållet är intresseväckande.
Din presentation fungerar som ett utmärkt komplement till ditt muntliga framträdande med lagom mycket text, bilder och annan media och du fokuserar enbart på den då du behöver stöd. Du har därför väldigt bra kontakt med din publik.