👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 5 Kaptel 2: Upp med ridån

Skapad 2017-08-18 08:52 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Planering som hör till Simsalabim 5 kapitel 2.
Grundskola 5 Svenska
Kapitlen 2 i Simsalabim 5 heter "Upp med ridån" och har en inriktning mot drama. Kapitlet tar även upp personbeskrivningar, tidningsartikel, sammansatta ord och särskrivning, informationssökning samt upphovsrätt på internet.

Innehåll

Syfte och mål:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • Söka information från olika källor och värdera dessa.
  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Arbetssätt:

Vi varbetar med förmågorna i att skriva, läsa, lyssna och tala delvis med hjälp av läromedlet Simsalabim där det ingår att arbeta med digitala verktyg, böcker, papper/penna, hörövningar, uppträdanden, presentationer, skrivövningar etc. 

Matriser

Sv
Simsalabim 5, kap 2

På väg mot målet
Goda kunskaper
Förmåga: Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Kunna läsa skönlitteratur och pjäser med flyt.
Du läser pjäser och skönlitteratur med flyt och använder olika röster för att förstärka inlevelsen.
Kunna använda lässtrategier:
Du visar att du förstår det du läser och kan svara på frågor om texten.
Kunna sammanfatta och återberätta texters innehåll.
Du gör kronologiska sammanfattningar av texters innehåll visar du grundläggande förståelse.
Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll:
Du visar att du kan analysera och tänka kring texters innehåll.
Förmåga: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Kunna skriva texter med tydligt innehåll.
Du kan skriva en pjäs och en tidiningsartikel med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Förmåga: Urskilja språkliga normer.
Kunna använda regler för språkriktighet:
I dina texter kan du använda regler för sammansatta ord och särskrivning på ett till viss del språkriktigt sätt.
Förmåga: Söka information från olika källor och värdera dessa.
Kunna resonera om hur information kan och får användas: upphovsrätt.
Du kan resonera om upphovsrätt och du har viss säkerhet i hur den kan användas.
Förmåga:Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.
Du kan förbereda och genomföra en nyhetssändning och en presentation med ett i huvudsak fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.