Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bryggan kap 2 GEOMETRI

Skapad 2017-08-18 09:08 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Matematik
I det här arbetsområdet ska du få lär dig mer om omkrets, areor och volym. Vi ska även titta på symmetri, likformighet, skala och Pytagorassats.

Innehåll

Mål:

 • När du arbetat färdigt med kapitlet ska du kunna:
 • Mäta och beräkna vinklar
 • Beräkna omkrets på olika figurer
 • Beräkna area på olika figurer
 • Beräkna volym på olika figurer
 • Enhetsomvandla längd-, area- och volymsenheter
 • Beräkna skala och likformighet
 • Räkna med Pytagorassats
 • Förstå symmetri

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

Självständigt arbete

Färdighetsträning

Problemlösning

 

Planering :

BRYGGAN KAP 2

GEOMERI

Använd formelbladet till nationella provet som hjälp vid arbetet.

Vid det självständiga arbetet ska du sträva efter att hinna med veckan uppgifter.

 

VECKA

UPPGIFTER

Veckans mål/ Läxa

35

1-7, Lärarledd 8-9

11-12, 15-17 Lärarledd 10,13

18-28

Namn på olika vinklar, cirklar och vinklar, triangelns vinkelsumma,  namn på olika sorters trianglar och fyrhörningar. Beräkna omkrets

Minitest 2A s. 45

36

29-32

33-36, 38

40-45

Beräkna omkrets på sammansatta figurer, få en känsla för enheter, enhetsomvandlingar, beräkna area av en rektangel.

Minitest 2B s. 50

37

46-51

52-59

60-64

Använda area areaenheter, beräkna triangel och cirkel area och omkrets 

38

65-69

70-77

78-80

Beräkna area och omkrets på sammansatta figurer

Minitest 2C s.59

39

81-85

102, 108-110(111)

112-116

 

Beräkna skala, namn på rymdgeometriska kroppar,

Volymberäkning på ett rätblock

40

117-121

123-129

Volymberäkning på olika geometriska kroppar

Minitest 2E s. 73

41

Prov

 

42

94-96, 97-101

Likformighet, symmetri

Minitest 2D s. 66

43

88-90

91-93

Pytagorassats

 

 

 [WI1]

Bedömning:

Du kommer att bedömas genom kunskap du visat under lektionsarbetet, problemlösning och vid skriftligt prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav i matematik 7-9 Nannaskolans mall

Insats krävs
E
C
A
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: