👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft åk3

Skapad 2017-08-18 09:36 i Malmaskolan Flen
LPP för arbetsområdet Luft. VT 2015.
Grundskola 3 Kemi
Luft syns inte men finns ändå. Vi kommer att lära oss om vad luft är och göra olika experiment med luft. Kahoot kommer att avsluta temat luft.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är:

Du ska kunna ge exempel på egenskaper hos luft.

Du ska kunna följa instruktioner när du genomför undersökningar.

Du ska kunna göra någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat av undersökningar.

Syftet med undervisningen

Syftet är att eleverna genom att läsa faktatexter och genomföra experiment ska ta reda på vad luft är och lära sig om luftens egenskaper.

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån deltagande på lektionerna.

De bedöms enligt matrisen nedan. 

Undervisningens innehåll

Aktiviteter

 • Läsa,samtala,diskutera och arbeta i No-arbetsboken.
 • Experiment
 • Se film om luft
 • Kahoot

Eleverna kommer både att få arbeta enskilt och i grupp.

Undervisning

Arbetsområdet varvas med samtal,läsning i No-boken, film och experiment.

Arbetsområdet kommer att avslutas med att vi i par pratar om vilka kunskaper vi har om luft och gör en gemensam tankekarta på det.

Det avslutas också med en Kahoot. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Ke   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3

Matriser

Ke
Luft

Icke godtagbara kunskaper
Eleven har inte visat godtagbara kunskaper.
Godtagbara kunskaper
Eleven har visat godtagbara kunskaper.
Kommentar
1.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft.
2.
Eleven relaterar till egna iakttagelser.
3.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla undersökningar som handlar om luft.
4.
Eleven dokumenterar sina undersökningar.
5.
Eleven använder sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
6.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.