👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2017-08-18 09:48 i St Mellby skola Alingsås
Musikundervisning genom sång, rytm och dans.
Grundskola 1 – 3 Musik
Under läsåret 17/18 kommer du att på olika sätt få möjlighet att utveckla dina musikaliska förmågor.

Innehåll

Syfte/Mål

Utveckla din musikaliska förmåga genom att skapa, analysera och framföra musik.

Konkretisering av målen

 •  Vi kommer att sjunga tillsammans på olika sätt samt använda enklare rytminstrument.
 •  Vi kommer att associera musik till olika bilder. 
 •  Vi kommer att sjunga de sånger som hör till olika teman vi jobbar med samt olika högtider.
 •  Vi kommer att skapa egen musik med hjälp av digitala verktyg.
 •  Vi kommer att dansa och göra rörelselekar till musik.
 •  Vi kommer att ha önske sånger där du får en en favorit artist/sång.
 •  Genom att lyssna till olika sorters musik kommer vi träna oss på att uttrycka våra tankar och känslor som musik kan ge. 

Undervisning

Du kommer att få:

 • sjunga barnvisor, gamla och nya låtar
 • sjunga unisont, kanon och växelsång
 • använda digitala vektyg i skapandet av egen musik.
 • skapa bilder som passar till text och musik
 • associera och fantisera musik till olika bilder.
 • använda enkla rytminstrument
 • lyssna till musik och uttrycka dina tankar
 • sjunga och lyssna på musik som knyter an till våra högtider
 • lära dig hur olika instrument ser ut och låter.
 • delta i olika rytm/rörelse lekar.
 • lära dig om musiksymboler och tecken.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i sång och musikövningar.
 • delta i rytmövningar.
 • delta i dans/rörelse övningar.
 • skapa musik.
 • framföra dina tankar och åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3