Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2 - Jag och trafiken

Skapad 2017-08-18 09:49 i Edsskolan Östhammar
Arbetsområde om trafik årskurs 1
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
I arbetsområdet i trafik ska du lära dig mer om trafikregler och trafikskyltar. Du ska reflektera över din väg till skolan och vilka eventuella risker som finns i din skolväg.

Innehåll

Syfte


Syftet med undervisningen är att du ska lära dig hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken, både när man går och när man cyklar. Syftet är också att du ska känna till de risker som kan finnas på din skolväg och kunna redogöra för risker i närområdet. 

I undervisningen ska du få lära dig:

 • höger och vänster.
 • känna igen några vanliga trafikmärken.
 • vilken sida av vägen man ska gå på.
 • hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt.
 • vilken sida av vägen man ska cykla på.
 • varför man ska använda cykelhjälm
 • varför man ska använda reflex
 • skolvägar

Det här ska jag kunna!

För att bli trygg i trafiken ska du:

 • kunna vänster och höger.
 • kunna några vanliga trafikmärken.
 • veta vilken sida av vägen man ska gå på.
 • veta hur man går över en väg på ett säkert sätt.
 • veta vilken sida av vägen man ska cykla på.
 • kunna att du måste använda cykelhjälm
 • känna till vikten av att använda reflexer 
 • känna till din väg till skolan. 

Så här ska jag arbeta!

Jag kommer att lära mig bli trygg i trafiken genom att:

 • måla trafikmärken
 • lyssna till en historia / se korta filmsnuttar.
 • samtala om det i klassen
 • genomföra enkla undersökningar om vår väg till skolan.
 • samtala om och uppleva olika trafiksituationer.

Så här kommer mitt arbete att bedömas!

Jag visar att jag når målen genom att:

* Jag kan redogöra min skolväg och vet vad man ska tänka på när man tar sig fram längs den vägen. Genom att måla min väg och skriva ner riskerna som finns.

* Jag kan sätta ihop några trafikskyltar med deras betydelse och berätta varför vi har trafikregler.

* Jag kan bidra och föra diskussioner i en frågesport om trafiken och människan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Trafik åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Trafikregler
Jag kan med stöd förklara varför det är viktigt med trafikregler.
Jag kan kort förklara varför det är viktigt med trafikregler.
Jag kan utförligt förklara varför det är viktigt med trafikregler.
Trafikmärken
Jag kan med stöd känna igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö.
Skolväg
Jag känner till min väg till skolan, och kan med stöd beskriva några risker längs vägen.
Jag känner till min skolväg till skolan, och kan beskriva några risker längs vägen.
Jag känner till min skolväg till skolan, och kan beskriva de flesta risker längs vägen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: