Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt liv

Skapad 2017-08-18 10:09 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Tom LPP-mall kopplad till diagnosmaterialet Språket påväg. Rubriker, samt korta instruktioner
Grundskola 9 Svenska
Mitt liv är en skrivuppgift, där du lyfter fram dina tankar och funderingar om hur det känns just nu, när du är 15 år och precis har börjat åk 9. Du kommer inte att skriva en vanlig uppsats med en berättande handling och påhittade personer. Istället får du med det här arbetet möjlighet att helt och hållet ägna dig åt dig själv, dina upplevelser och dina tankar.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska få fundera var du befinner dig i livet just nu, vad du vill uppnå och hur du ska göra för att lyckas. Du ska även få träna lite extra på några av våra skrivregler så som styckeindelning, stor/liten bokstav, stavning samt skiljetecken där vi vill att du ska använda dig av variation. Det kan du t.ex. göra genom att ställa frågor till dig själv i texten.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Du ska enskilt få skriva en text om ditt liv i löpande text. Detta görs efter genomgång av vad vi vill att ni ska uppnå med denna uppgift. Du kommer även få göra en ämnesskattning i varje ämne för att få bättre inblick kring dina betyg och vilka mål du har med dem nu inför nian och ditt slutbetyg.

DETTA SKA BEDÖMAS...

Se matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Mitt liv - Matris

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SKRIVREGLER
Styckemarkering
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du markerar på eget sätt att nytt stycke börjar, till exempel genom att börja längst ut på ny rad (kallas hybridstycke).
Du blandar olika markeringar för nytt stycke: hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
SKRIVREGLER
Stavning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du stavar de flesta ord korrekt men du gör vissa återkommande stavfel.
Du prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar korrekt.
SKRIVREGLER
Användning av tecken
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
SKRIVREGLER
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dessa tecken följs av stor bokstav.
Du använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: