👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och samhälle

Skapad 2017-08-18 11:11 i Heby Gymnasium Heby
Grundskola 9 Religionskunskap
Vi studerar hur religioner ser ut i samhället. Varför syns religionen väldigt mycket i vissa länder, men inte alls i andra? Hur har det blivit så? Människor som tror på Gud - varför gör dom det? Människor som inte tror på Gud - varför gör dom inte? Vi ska prata om kristendomen i Sverige - hur den har varit och hur det ser ut idag. Även sekularisering, ateism, agnosticism, humanism. Vi ska också studera en konflikt där religion är aktuellt.

Innehåll

 

Kapitlet heter Religion och Samhälle och är på sidan 121-166 i boken.

 

Kristendomen i Sverige, sidan 122-133.

Samhälle och religion, sidan 134-143.

Religion, politik och konflikter, sidan 144-159.

Konflikter och möjligheter, sidan 160-166. 

Uppgifter

 • Sammanfattning

Matriser

Re
Religion år 7-9

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kvar att arbeta med
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Religion och andra livsåskådningar
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna. Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna. Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Kvar att arbeta med
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Religion och samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Kvar att arbeta med
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Etik
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Kvar att arbeta med
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Kvar att arbeta med
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Re
Religion och samhälle

Centralt innehåll

 • Re  7-9   Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • Re  7-9   Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9   Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Re  7-9   Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Kunskapskrav
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9