👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2017-08-18 11:52 i Heby skola F-6 Heby
I det här ämnesområdet får du lära dig att skriva olika typer av texter.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Att skriva är roligt! Det finns många olika sätt att skriva en text. Här får du lära dig hur man skriver några olika typer av texter, så som berättande texter, beskrivande återberättande texter, dikter och instruktioner.

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:  

 • Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Förtydliga din berättelse med hjälp av bilder.
 • Söka information ur texter och med hjälp av nyckelord och tankekarta skriva en kortare faktatext.
 • använda dig av ämnesspecifika ord i din faktatext.
 • Skriva en instruktion så någon annan förstår.
 • skriva olika sorts dikter

4. Undervisning:

Vi kommer under detta arbetsområde träna på att skriva olika typer av texter.  Tex kommer du att skriva berättelser kring olika teman där du tar hjälp av en tankekarta. Du kommer också att få öva på att skriva faktatexter också med hjälp av tankekartor, dels med ett givet ämne, men också utifrån ett ämne du själv väljer.  Vi ska på olika sätt träna oss på att skriva dikter och du kommer att tillsammans med en kompis få skriva en instruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3