Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Addition och Subtraktion, tal 0-10000

Skapad 2017-08-18 12:21 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola F
Inom arbetsområdet kommer eleverna att få arbeta med talserier, addition och subtraktion. Vi kommer att arbeta med talen 0-10000. Eleverna kommer att få arbeta utifrån positionssystem och arbeta med tal i sammandragen eller utvecklad form.

Innehåll

Beskrivning arbetsområde:

Vi kommer att öva på addition och subtraktion av talen 0-10000. Arbetet med algoritmer, uppställningar, kommer att ha stort fokus. Inom arbetsområdet jobbar eleverna med positionssystemet som stöd för att öka förståelsen av ental, tiotal, hundratal och tusental. Vi kommer även att arbeta med de matematiska termer som hör till området addition och subtraktion.  

 

Följande delar från läroplanens centrala innehåll i ämnet Matematik kommer att beröras inom arbetsområdet: 

 

  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: