👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quintus/Tillsammans

Skapad 2017-08-18 13:26 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Quintus är en nalle som stärker barnens språkutveckling. Genom olika aktiviteter kommer vi arbeta med Quintus för att skapa trygg barngrupp med vi - känsla.

Innehåll

BAKGRUND

Quintus är ett läromedel som koncentrerar sig på att träna barn i att fatta beslut, utveckla en positiv självuppfattning och självkänsla, samt tar upp olika teman som bland annat kommunikation och empati. Hur man är snäll kompis. Visa respekt mot varandra samt stärka deras självkänsla. 

 

MÅL 

Att ge barnen kunskap om hur de kan leva ett harmoniskt liv.

Att hylla mångfald och uppmuntra till respekt för andra. 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att arbeta med Quintus och han kommer att vara med oss på samlingar och även att följa med på den Mobila Förskolan. Barnen kommer tillsammans med honom att göra övningar, lära sig att vara en bra kompis. 

Ett quintusprojekt där barn kommer få ansvara för Quintus under en dag och sedan reflektion i grupp och enskilt. 

Sanna är Quintus ansvarig.

Vi byter namn på Quintus till Linus. Våran Quintus kommer heta Linus.  

DOKUMEMTATION

Vi dokumenterar genom att fota, intervjua barnen, reflektera vuxen/barn , observera, sätta upp barnens alster på väggen, anteckningar och använda unikum.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer kontinuerligt reflekteras och utvärderas, av både pedagoger och barn. Vid samlingar kommer foton och filmklipp visas för barnen för att reflektera och utvärdera. 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016