👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Lilla Björn Pedagogisk planering - Matematik

Skapad 2017-08-18 13:33 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet matematik.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Matematiken finns överallt omkring oss och vi vill på ett lustfyllt sätt låta barnen uppleva glädjen med och skapa ett intresse för matematik. Det är viktigt att synliggöra matematiken.

Utveckla barnens förståelse för olika matematiska begrepp (antal, tal, sortering, tid m.m.), rumsuppfattning och logiskt tänkande.

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Sortera färg och form. Röra sig i rummet och på gården.

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Barnen kan sortera och kan urskilja likheter och olikheter. Att barnen kan benämna olika färger och former.

Att kunna räkna och känna igen siffror från 0 till 10

 

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Genom ett lustfyllt lärande där vi pedagoger strävar efter att se barnens intressen och nyfikenheten.

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Aktiviteter där sortering är i fokus, rörelselekar, samlingar (Vem är närvarande, hur många är vi här idag?)

Rim, ramsor, sånger med matematik i fokus.

 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016