👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 skriva

Skapad 2017-08-18 13:36 i Storvretaskolan Uppsala
Svenska - skriva åk 3
Grundskola 3 Svenska

Vi kommer att träna på förmågan att skriva olika typer av texter.

Vi kommer att träna på hur du kan formulera dig och kommunicera i skrift och

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Innehåll

Undervisningens innehåll

 

 

 

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Du ska kunna skriva texter med stor bokstav, samt använda dig av skiljetecken.

Du kan skriva texter med inledning, handling och avslut.

Du kan sammanfatta en faktatext med egna ord.

Du använder ämnesspecifika ord, tex om du skriver en text om ett land så använder du ord som huvudstad, kustnära, barrskog.

Du kan skriva till en bild.

Du kan rätta dina egna texter och ge respons till andra.

 

Undervisning och bedömning

 • Du tränar på att skriva, stava och använda skiljetecken när du arbetar med Veckans ord och läsförståelse röd och i egna texter.
 • Du skrivtränar när du skriver i GOTD-boken.
 • Du ska få träna på att skriva sagor, berättelser och faktatexter, både för hand och på dator.
 • Du skriver av egna texter med hjälp av datorn och lär dig infoga bilder.
 • Du ska få träna på att rätta dina egna texter, samt ge respons till dina klasskamrater.
 • Du ska få träna på att planera skrivandet med hjälp av tankekartor och stödord.

Du kommer att bli bedömd på dina texter samt nationella provet i svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svenska åk3

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Du läser för att lära och uppleva Du är huvudsakligen en helordsläsare Du kan läsa och följa enkla instruktioner
Du läser ofta och regelbundet olika typer av texter Du kan läsa och följa instruktioner
Du kan läsa texter både tyst och högt med ett bra flyt Du kan läsa och känna igen olika typer av texter Du är en helordsläsare Du kan läsa och följa instruktioner i flera steg
Visa läsförståelse genom att kommentera och återge innehåll
Du kan läsa elevnära skönlitterära texter med flyt och återberätta handlingen muntligt och skriftligt Du kan läsa elevnära faktatexter med flyt och använda dig av innehållet muntligt eller skriftligt
Du kan läsa längre skönlitterära texter med flyt samt återberätta handlingen Du kan läsa faktatexter med flyt och använda dig av innehållet muntligt och skriftligt
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter med bra flyt och god förståelse samt redogöra för innehållet muntligt och skriftligt
Resonera om texters budskap och relatera till egna erfarenheter
Du kan besvara frågor och återberätta textinnehåll
Du kan kommentera och återge några för dig viktiga delar av innehållet i en text på ett enkelt sätt
Du kan sammanfatta och tolka textinnehåll samt ställa egna frågor till texten
Skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Du kan skriva sammanhängande texter på dator. Du kan planera ditt skrivande med hjälp av tankekartor och stödord.
Du kan skriva en text utifrån tankekartor och stödord.
Du kan använda stavningsprogram på dator/Ipad.
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava till vanliga ord
Du kan skriva enkla sammanhängande texter av olika slag/genre till exempel dikter.
Du kan skriva enkla sammanhängande texter av olika slag/genre till exempel instruktioner.
Du kan skriva sammanhängande texter av olika slag/genre.
Skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning
Du kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning och bearbeta denna. Berättelsen ska ha en röd tråd.
Du har börjat använda fler adjektiv för att få din berättelse mer innehållsrik.
Du använder ett mer varierat språk för att göra berättelsen mer intressant för läsaren.
Söka information och återge dem i faktatexter
Du kan skriva enkla faktatexter och bearbeta denna.
Använda ämnesspecifika ord och begrepp
Du använder ibland texttypiska drag och ämnesspecifika ord i dina texter.
Kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskap
Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga innehållet.
Ge omdömen om egna och andras texter samt bearbeta egna texter utifrån respons
Du kan bearbeta och förtydliga dina texter utifrån respons.