Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2017-08-18 13:55 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Historia
Mellankrigstiden och andra världskriget är överskriften på detta arbetsområde. Vilka orsaker och händelser ledde till detta förödande krig? Vad hände i Sverige och världen under kriget? Samt vad blev konsekvenserna av kriget? Dessa frågor och många fler ska vi söka svar på under denna kurs

Innehåll

Syfte och konkreta mål

Mål för eleven:

Kunna redogöra för några orsaker till och konsekvenser av andra världskriget.

Kunna redogöra för några centrala händelser samt några enskilda personers betydelse under kriget.

Kunna använda för ämnet relevanta begrepp.

Kunna göra kopplingar till andra tidsperioder, inklusive nutiden,

Undervisning

Vi kommer att inleda med en genomgång av hela kriget i syfte att skapa helhetsförståelse och överblick. Därefter diskuterar vi orsaker utifrån ett antal olika aspekter (socialt, politiskt, ekonomiskt m fl ). 

Därefter gör vi nedslag vid centrala händelser under kriget (gemensam och individuell läsning samt genomgångar).

Slutligen arbetar vi med konsekvenser av kriget - på kort och lång sikt och utifrån olika perspektiv och aspekter.

Examination och bedömning

Bedömningsunderlag för kursen:

 • deltagandet i klassrumsdiskussionen och arbetet med tilldelade arbetsuppgifter
 • skriftlig redogörelse om orsaker till kriget
 • kunskapskontroll om centrala händelser, personer och förintelsen under kriget
 • valfri fördjupning där du visar din analysförmåga 

 

Det som bedöms är din förmåga att identifiera centrala händelser och använda ämnesspecifika begrepp. En annan viktig del är din förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser samt göra kopplingar mellan olika tidsperioder.

 

Tid vecka 35-42

 

Uppgifter

 • Det glada tjugotalet- titta gärna!

 • Vändpunkter under Andra världskriget!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Andra världskriget

Har ej ingått
F
E
C
A
Faktakunskap
Eleven har ej grundläggande kunskaper om Mellanskrigstiden och Andra världskriget
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Mellankrigstiden och Andra världskriget
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Mellankrigstiden och Andra världskriget
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Mellankrigstiden och Andra världskriget
Orsaker och konsekvens
Eleven kan inte i tillräcklig utsträckning resonera om orsak och konsekvenser kopplade till Mellankrigstiden och Andra världskriget
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen
Samband mellan tidsperioder
Eleven behöver träna på att beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Historieanvändning
Eleven resonerar inte på ett tillfredsställande sätt om hur historia kan användas
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Historiska begrepp
Eleven använder inte historiska begrepp på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: