👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formellt brev - svar till "Sommar i P1". 9E HT17

Skapad 2017-08-18 14:07 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Ett kortare arbetsområde där du får arbeta med texttypen brev.
Grundskola 9 Svenska
Du ska du få skriva ett formellt brev, som ett svar till David Batra angående hans sommarprat. Du behöver visa att du kan använda dig av de typiska ramarna för texttypen brev, samt att du kan anpassa ditt språk så att det blir formellt. Du ska även kunna förbättra din text språkligt, efter respons från läraren.

Innehåll

 

Syfte och mål:

 • Du ska visa att du känner till hur ett brev är uppbyggt.
 • Du ska kunna använda adekvat språk och språklig korrekthet, såsom skiljetecken och styckeindelning
 • Du ska kunna skriva ett brev med tydligt innehåll.

 

Uppgift:

Vi kommer börja terminen med att gå igenom vad ett formellt brev är. Vi kommer att ta upp sådant som är genretypiskt och vad som är viktigt att tänka på när man skriver ett formellt brev, såsom vem eller vilka som är tänkta mottagare samt hur ett formellt språk skiljer sig från ett informellt.

För att bygga ut ordförrådet kommer ni att få läxa i ordkunskap varje vecka. Det kommer att vara cirka tio ord som ni ska lära er stava och kunna betydelsen av.

Undervisningen består av genomgångar, läsning av texter av typen brev samt gruppuppgifter och -diskussioner.

På svensklektionen gemensamt att lyssna på David Batras sommarprat i P1 från 2015. Därefter kommer ni gruppvis att få frågor till podcasten som ni skriver ner svar på och diskuterar.

 

Den examinerande uppgiften är att skriva ett eget formellt brev som ett svar eller en kommentar till David Batras sommarprat. Ni ska i denna uppgift sammanfatta, reflektera och informera den tänkte läsaren om era tankar kring programmet. Du behöver visa att du kan använda dig av de typiska ramarna för texttypen brev, samt att du kan anpassa ditt språk så att det blir formellt. Du ska även kunna förbättra din text språkligt, efter respons från läraren.

Tidsplan

v. 35 

Tisdag - uppstart och lyssna

Fredag - skrivstart. Dela dokument med läraren

 

v. 36

Tisdag - skriva

Fredag - skriva. Inlämning senast 23.59!

Uppgifter

 • Inlämning av svar till David Batra

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva utifrån texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Skriva utifrån språklig variation och textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning
Skriva utifrån respons
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.