👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 9 ht 2017

Skapad 2017-08-18 14:16 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Engelska
Arbetet med engelskan fortsätter. Av de nationella proven i nian kommer största delen att genomföras under vårterminen, dock ligger delen "tala och samtala" under hösten. Teman som behandlas under hösten är popmusik, kärlek, poesi och låttexter samt Canada. Hör- och läsförståelse prövas vid två tillfällen, klassen har ett prov i gloskunskap och grammatik, skriver en klassrumsuppsats samt genomför ett grupparbete.

Innehåll

v 35

 

Lektion 1

Gå igenom planeringen

Eleverna arbetar i grupper med att prata om sitt sommarlov

Övningsmaterial NP läs

 

Lektion 2

Övningsmaterial NP hör 

Individuellt skrivande om musik - vad betyder det för mig? Kamraträttning

 

v. 36

 

Lektion 1

It started with the King 

Övn. 1-8

Läraren presenterar egen musiksmak.

 

Lektion 2 

Text 1A Just Sixteen

Övn. 1, 2, 3, 5 och tillsammans övn. 6

LÄXA:

15 glosor från Iust sixteen

hardly                  knappt

suppose               anta

attic                     vind

Head of Science   huvudlärare i NO-ämnen

matter                  ha betydelse

clash                     konflikt

probably               förmodligen

the full works            hela köret

safety pin                   säkerhetsnål

unemployment queue   kö vid arbetsförmedling

race riot                     rasupplopp

whenever                   när än

 

5 oregelbundna verb 

bita, bet, bitit                     bite, bit, bitten

blåsa, blåste, blåst             blow, blew, blown

bryta, slå sönder                break, broke, broken

ta med sig                          bring, brought, brought

bygga, byggde, byggt        build, built, built

 

 

 

v. 37

 

Lektion 1

Text 1C Watching music 

Övn. 1C: 1-7

Grammatik Verb övn. 7: 1-7

Hörförståelse: lyssna på låttext, med genomgång av hur en sådan är uppbyggd. Terminologi på svenska och engelska. 

 

 

Lektion 2

Förhör

Fortsatt arbete med text 1C Watching music

Översätta Michael Jacksons Earth Song 

 

LÄXA:

15 glosor från text 1C Watching music 

immediately              omedelbart

available                    tillgänglig

competitor                 konkurrent

appropriate                lämplig

onwards                     framåt

launch                        lansera

eventually                  så småningom

fairly                           ganska

rely on                       förlita sig på

former                       före detta

prove                         visa sig

instant                       omedelbar

pros                           fördelar

cons                           nackdelar

loathe                        avsky

5 oregelbundna verb 

brinna, brann, brunnit              burn, burn, burnt

köpa, köpte, köpt                      buy, bought, bought

fånga, fångade, fångat             catch, caught, caught

välja, valde, valt                       choose, chose, chosen

glömma, glömde, glömt           forget, forgot, forgotten

 

 

v. 38

Lektion 1

Förberedelse muntliga nationella 

Introduktion av temat Let’s talk love 

- förklaring vad som förväntas av eleverna, arbete med Introduction 2

 

 

Lektion 2

Letters to Aunty

Tillsammans: övn. 6

Enskilt: övn. 1, 3, 4, 5 och 7.

 

Läxa: 

15 glosor Letters to aunty, temat kärlek, ordförråd runt tonsättning 

intro         intro (inledningen till en låt)

verse        vers

bridge       brygga (mellan vers och refräng) 

chorus       refräng 

interlude   mellanspel (främst inom klassisk musik) 

outro       avslutning på låt, ordet outro finns på svenska 

be fond of       gilla

oldfashioned    gammaldags

wealthy     rik

approve of    godkänna

relationship      förhållande

in secret     i hemlighet

breath    andetag

once and for all    en gång för alla

unfaithful     otrogen

5 oregelbundna verb 

leda-ledde-lett           lead-led-led

göra sig av med-gjort sig av med-gjorde sig av med     rid-rid-rid

rida-red-ridit           ride-rode-ridden

ringa-ringde-ringt    ring-rang-rung 

söka-sökte-sökt        seek-soght-sought 

 

v. 39

Lektion 1        

Läsa kärleksdikter

Lyssna på låt om kärlek, med texten framför sig 

Förklaring runt att detta är ingången till samarbete mellan engelska och musik 

Diskussion i grupper - vad för olika möjligheter finns det runt temaval? 

Börja skriva egna dikter

 

Lektion 2

Läxförhör

Skriva egna kärleksdikter  (låttexter) 

 

 

 

v. 40

 

Lektion 1

Text B1 No kissing!

Enskilt: övn. 1, 2, 4, 5.

Övn. B1: 8 (writing)

Grammatik: Prepositioner

 

Lektion 2

Text B2 Love actually

Enskilt: övn. 1, 3, 4

I par: övn. 5

Grammartik: Hjälpverb i presens och preteritum

Läxa: 

15 glosor till  No kissing och Love Actually

in public               på allmän plats

crime                    brott

cuddle                  kramas

necklace               halsband

clean up               snygga upp

be charged with   åtalas för

whether               om

refuse                  vägra

afford                  ha råd

rent                     hyra

tiny                     väldigt liten

apartment           lägenhet

elderly                äldre

support               stödja

behaviour           uppförande

5 oregelbundna verb

mala-malde-malt   grind-ground- ground    

frysa-frös-frusit      freeze-froze-frozen       

förbjuda-förbjöd-förbjudit  forbid-forbade-forbidden

hänga-hängde-hängt  hang-hung-hung

höra-hörde-hört        hear-heard-heard 

 

 

 

v. 41

Lektion 1

Online läsa texter runt temat musik, med uppgifter https://www.education.com/slideshow/listen-music-slideshow/ 

Roald Dahls omstuvade sagor på vers läses i grupper, med diskussion om vad som skiljer sig från originalsagan 

 

 

Lektion 2

Förhör 

Provinstruktioner ut, börja plugga

 

v. 42

Plugga till prov

 

Lektion 2

Plugga till prov 

 

v. 43

Lektion 1

Hör- läsförståelse

 

Lektion 2

Glosor/grammatikprov 

 

v. 45

 

Lektion 1

Uppsats skrivs för hand: 

kärlek/vänskap, tre ingångar att välja på 

 

Lektion 1

Uppsats skrivs för hand: 

kärlek/vänskap, tre ingångar att välja på

 

 

v. 46

 

Lektion 1

Påbörja grupparbete om Canada - muntlig redovisning, individuell datorskriven text ska lämnas in 

 

Lektion 2

Grupparbete om Canada

 

v. 47

Lektion 1

Grupparbete om Canada

 

Lektion 2

Grupparbete om Canada

 

v. 48

 

Lektion 1

Redovisning grupparbete Canada hälften av grupperna

Hör- läsförståelse i annat klassrum hälften av grupperna

 

Lektion 2

Redovisning grupparbete Canada hälften av grupperna

Hör - läsförståelse i annat klassrum hälften av grupperna

 

Vecka 49

Lektion 1

Texterna 4: B1 och B2

- lyssna, läs

Enskilt övningarna

- B1:7, B1:1, B1:2, B1:8 

 

Lektion 2

Text 4: C2

- lyssna, läs

- övningarna 1-7 

 

v. 50 

 

Lektion 1

Se film om Niagarafallet 

https://www.youtube.com/watch?v=O9NC3NItB-Y

 

Lektion 2

Se Mystery Alaska 

https://fmovies.is/film/mystery-alaska.7joo6/7z1w51

 

v. 51

 

Lektion 1 

Se Mystery Alaska 

https://fmovies.is/film/mystery-alaska.7joo6/7z1w51

 

Lektion 2

Betygsprat en i taget

I klassrummet arbete med julquiz 

http://www.businessballs.com/quizballs/quizballs127_free_trivia_quiz_questions_answers.htm

 

Matriser

En
Engelska matris för helheten

TALA

F
E
C
A
Vid muntlig redovisning redogöra för fakta och/eller argumentera för åsikter
Du kan när du gör olika muntliga redovisningar, inte uttrycka dig på ett sätt som är förståeligt, som visar ett tillräckligt ordförråd eller en tillräcklig förmåga att använda engelskan.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Delta i samtal på engelska, i klassrumsarbetet och vid styrda dialogövningar
Du visar inte vilja och förmåga att använda engelskan för att göra dig förstådd. Du lyckas inte hitta andra vägar om du inte direkt blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett ganska bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett mycket bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.

SKRIVA

F
E
C
A
Allmänt skrivande
Du lyckas inte skriva en engelska som är förståelig. Ordförrådet är inte tillräckligt och/eller grammatiken och den allmänna språkanvändningen brister för mycket för att en engelsktalande ska kunna förstå. Du hittar inga strategier för att förbättra skriftliga framställningar som är oförståeliga.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. Du kan göra enkla förbättringar av alla slags skriftliga uppgifter för att göra dem tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan göra synbara förbättringar av alla slags skriftliga uppgifter för att göra dem tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan göra synbara förbättringar av alla slags skriftliga uppgifter för att göra dem tydligare och mer varierade.
Skrivande riktat till en specifik mottagare
Du lyckas inte skriva en engelska som är förståelig. Du visar inte förmåga att anpassa dig till situationen och till exempel använda den stilnivå som passar i sammanhanget eller det ordförråd som behövs för att göra dig förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du gör dig förstådd på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du gör dig förstådd på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du gör dig förstådd på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.

HÖRA

F
E
C
A
Hörförståelse, i det dagliga klassrumsarbetet
Du visar inte att du kan tillgodogöra dig och följa instruktioner på talad engelska. Du visar inte att du kan tillgodogöra dig innehållet i inlästa texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan välja talad engelska från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehåll när du lyssnar.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan välja talad engelska från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehåll när du lyssnar.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan välja talad engelska från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå när du lyssnar.
Hörförståelse i prövningssituationer
Du visar inte att du kan tillgodogöra dig innehållet i talad engelska som motsvarar kunskapsnivån för din årskurs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.

LÄSA

F
E
C
A
Läsförståelse i det dagliga klassrumsarbetet
Du visar inte att du kan tillgodogöra dig och följa instruktioner på skriven engelska. Du visar inte att du kan tillgodogöra dig innehållet i kursmaterialets texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet texter av olika slag. Du förstår tydliga detaljer i det du läser. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan välja texter från olika medier (korta faktatexter eller skönlitterära texter; faktasökning i omfattande textmassa; hela skönlitterära böcker) och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehåll när du läser.
Du kan förstå det mesta av innehållet i texter av olika slag. Du förstår viktiga detaljer i det du läser. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan välja texter från olika medier (korta faktatexter eller skönlitterära texter; faktasökning i omfattande textmassa; hela skönlitterära böcker) och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehåll när du läser.
Du kan förstå både helhet och detaljer i texter av olika slag. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i texter av olika slag. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan välja texter från olika medier (korta faktatexter eller skönlitterära texter; faktasökning i omfattande textmassa; hela skönlitterära böcker) och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå när du läser.
Läsförståelse i prövningssituationer
Du visar inte att du kan tillgodogöra dig innehållet i engelskspråkiga texter som motsvarar nivån för din årskurs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelskspråkiga texter. Du förstår tydliga detaljer i det du läser.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelskspråkiga texter. Du förstår viktiga detaljer i det du läser.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelskspråkiga texter.

REALIA

F
E
C
A
Analysera levnadsvillkor i de engelsktalande länderna och jämföra med Sverige
Du visar ingen förmåga att diskutera hur man lever eller vad man gör i engelsktalande länder. Du visar ingen förmåga att jämföra det med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om, inte heller visar du kunskaper om de engelsktalande länderna.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om. Du visar kunskaper om de engelsktalande länderna.
Du kan diskutera på ett utförligt sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Du jämför det på ett utförligt sätt med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om. Du visar kunskaper om de engelsktalande länderna
Du kan diskutera på ett utförligt och engagerat sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Du jämför det på ett utförligt och engagerat sätt med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om. Du visar kunskaper om de engelsktalande länderna