Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet

Skapad 2017-08-18 14:18 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi lär oss några vanliga djur och växter i havet. Hur de lever och var? Vi jobbar även med näringskedjor och näringsvävar.
Grundskola 5 Biologi
Vi kommer att arbeta med tema "Havet". Havet är vår närmsta granne här i Stenungsund därför är det roligt och nyttigt att kunna så mycket som möjligt om det!

Innehåll

Mål för eleven

* Du ska kunna namnge några vanliga växter och djur i havet på västkusten.
* Du ska kunna berätta och skriva om något av dessa djur/växter (hur de lever, förökar sig, föda osv)
* Du ska kunna vad växt- och djurplankton är för något och varför de är så viktiga.
* Du ska kunna ge exempel på en näringskedja från havet och kunna resonera kring kedjan. Vad händer när något djur/växt
  försvinner från kedjan.
* Du ska veta vad en näringsväv är för något.

Så här arbetar vi för att nå målen

- Vi läser texter om havet.

- Vi skriver olika texter.

- Vi arbetar med instuderingsfrågor.

- Vi ser olika filmer.

- Vi arbetar både enskilt och i par/grupp.

- Vi undersöker och upptäcker utomhus. 

 

 

 

Så här visar vi att vi nått målen

* Du ska vara aktiv och driva arbetet framåt (både vid textskrivning och grupparbete)
* Du ska vara aktiv vid genomgångar och dela med dig av dina tankar och funderingar (resonera och diskutera)
* Du ska skriva en faktatext där du letar reda på fakta själv samt får med några givna punkter
* Du ska rita och skriva en näringskedja samt kunna resonera kring vad som kan hända om ett djur/växt försvinner från kedjan
* Du ska vid ett test, på slutet, kunna visa att du har försått stora delar av det vi jobbat med

syfte

Koppling till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Förmågan att beskriva och förklara (näringskedjor)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att beskriva och förklara.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/ förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett - med hänsyn tagen till årskursen lämpligt sätt.

.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: