👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi: "Pengar - makt, möjligheter och problem"

Skapad 2017-08-18 14:20 i Elinebergsskolan Helsingborg
Samhällsekonomi: Grunderna i privat, företags och nationalekonomi. Hur viktigt är det med pengar? Varför skapar pengar makt, möjligheter men också problem? Entreprenörsskapets grunder och baskunskaper om att starta ett företag.
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Hur viktigt är det med pengar? På vilka sätt skapar pengar både makt och möjligheter men också problem?

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är att ni ska förstå grunderna i privat,- företags - och nationalekonomi. Viktigt under detta arbetsområde blir centrala ekonomiska begrepp. Många frågor som berör pengar kommer att diskuteras. Hur viktigt är det med pengar? På vilket sätt skapar pengar makt, möjligheter men också problem för oss som privatpersoner men också för företag och hela länder (nationer)? Diagram, ekonomiska kretslopp och aktiehandeln är område som kommer att behandlas. Dessutom fördelar och nackdelar med den globala handeln.

Planering

Detta arbetsområde kommer vi att behandla på lite olika sätt. Vi kommer att ha föreläsningar där det blir viktigt att du antecknar, egen inläsning utifrån instuderingsfrågor, se på film, följa aktiehandeln på nätet, powerpointpresentationer samt gruppdiskussioner.

Du kommer att kunna visa upp dina kunskaper och förmågor både muntligt och skriftligt. Arbetsområdet avslutas med ett skrivning där ni kommer att få grundfrågorna i förväg.

Konkretiserade mål:

 • Känna till var olika varor tillverkas och används i världen och resonera kring varför det är så.
 • Förklara viktiga ekonomiska samband samt kunna resonera om på vilket sätt dessa hör samman.
 • Känna till centrala ekonomiska begrepp samt kunna förklara hur dessa påverkar det ekonomiska ”spelet”.
 • Kunna avläsa och förstå olika ekonomiska modeller (tabeller och diagram).
 • Förstå hur individers beslut kan påverka samhällets ekonomi på olika nivåer, samt hur samhällets ekonomi påverkar olika individer.
 • Kunna föra fram sina egna tankar och åsikter i ett ekonomiskt resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9