👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering 17 kurdiska HT V(36-42) Ashti

Skapad 2017-08-18 14:25 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål kurdiska, Sorani i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tala, Läsa och Skriva.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1- Att delta i samtal och kunna presentera sig för olika mottagare.

2- Att träna sitt uttal, betoning och satsmelodi samt olika talande variationer.

3- Att  lära sig skönlitteratur som belyser människors villkor, identitet och livsfrågor samt typiska språkliga drag, ord och begrepp.

 

Undervisning och arbetsmetoder

1- Hög läsning och förklara innehållet.

2- Grupp/gemensam diskussion/argumentation om olika frågor.

3- Grupparbete om olika begrepp och frågor.

4- Ord förhör/övningar/lek om texten.

5- Använda digitala verktyg.

Eleven har uppnått målen när...

Eleven kan:

1- Läsa/skriva om en text och sammanfatta detta.

2- Delta i samtal och resonera över innehållet i texten.

3- Beskriva olika texter muntligt/skriftligt.

4- Skrivregel och stavning har utvecklats.   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9