👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musicerande och sång år 7-9 En månadsplan mellan vecka 35 till 39

Skapad 2017-08-18 14:26 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Musik
Arbetsområdet är musicerande: eleven lär sig spela på olika musikinstrument, Eleven lär sig spela ackord. Eleven sjunger tillsammans med andra.

Innehåll

Arbetsområde.

I det här arbetsområdet tränar du dig på att: 
- spela ackord på gitarr och keyboard/ piano (ackompanjemang)
- spela trumset (slagverk)
- spela elbas (basspel)

- att sjunga tillsammans med andra.
- att värma upp rösten och hur man använder sångrösten i olika slags genrer.

- hur man uttrycker sig med musik, genom sång och spel.

I dessa moment kommer musikens termer att vävas in som en naturlig del i arbetet. Målet är att i årskurs 9 kunna spela tillsammans i ensemble (band).

Så här arbetar vi:

Musicerande.

År 7:
vi går igenom de olika instrumenten och hur man spelar på dessa. Därefter får eleverna träna på de olika instrumenten och redovisa för läraren.

År 8:
vi går igenom rytmen och takten och spela tillsammans. Därefter får eleverna träna på de olika instrumenten med olika rytm och redovisa för läraren.

År 9:
tränar eleven sig på att spela i ensembleform på ett instrument.  
Eleven väljer instrument själv eller med hjälp av läraren.
Ensemblen (spelgruppen) väljer låt och får möjlighet att öva individuellt och tillsammans. 
Ensemblen spelar upp/ redovisning inför sin klass.

I samtliga årskurser kommer musikens termer att vävas in som en naturlig del i musicerandet. 

 

Sång.

I samtliga årskurser sjunger vi i helklass. Vi tränar på att sjunga tillsammans i enkel stämsång.

Eleven kommer även att få sjunga individuellt (enskilt-solo) för läraren för att få möjlighet att utveckla sin egen sångförmåga. Här sätts även ett betyg i sång.

Det här kommer att bedömas:

Bedömning sker kontinuerligt på samtliga instrument och i sång. 

Vi använder samma bedömningsmatris under hela högstadiet.
Kunskapsnivån höjs i takt med elevens ålder.

Uppgifter

  • Musik

Matriser

Mu
Musik

E
C
A
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • Mu
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • Mu
Eleven kan även spela enkla melodier, bas med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • Mu
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • Mu
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck