👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn Undersökningsperioden ht-17

Skapad 2017-08-18 14:34 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Under de närmaste tre veckorna kommer vi att ha en undersökningsperiod. Det innebär att vi pedagoger känner av barnens intresse och behov.

Innehåll

 

 

Upprättat den 18/8-17 av Linda Wendel och Camilla Holmdal

 

Pedagogisk planering Bullerbyn.


Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi har blivit en mindre barngrupp och även fått ny pedagog. Vi kommer att lägga stor vikt vid socialt samspel och rutiner samt att barnen ska lära känna de nya lek- och lärandemiljön på avdelningen. Vi kommer att observera och samtala med barnen om vad som intresserar dem. Därefter kommer vi att planera innehållet i årets arbete och dela in barnen i undervisningsgrupper. 


Vart ska vi? (Mål, förmågor (Kärnämnen), vad vill vi se när vi har arbetat med området?

 

Barnan ska vara rädda om och ta ansvar för lärmiljöerna, samt följa våra gemensamma regler.

Barnen ska förstå innebörden av ordet respekt och börja tillämpa det.

Barnen ska kunna byta aktivitet utefter våra gemensamma regler. 

Att pedagogerna ska veta vad barnen intresserar sig för på förskolan samt vilka förmågor och intressen de ska utveckla vidare.

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion


Tar fram gemensamma sociala och lärmiljö regler tillsammans.

Arbeta med ordet respekt genom att diskutera med barnen, dramatisera, använda litteratur.

Pedagogerna är närvarande och samlar in barnens tankar och intresse. 

Tillsammans med barnen startar pedagogerna upp aktivitetstavlan.

 

Dokumentation

Film om respekt och socialt samspel.

Bild på barnet i ett socialt sammanhang. 

 

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016