👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2017-08-18 14:40 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet ska vi lära oss vad man ska göra med alla sopor. Vad kan man återvinna och återanvända. Vart tar våra sopor vägen? Vi ska göra ett studiebesök på Helsingborgs återvinningscentral. Vi ska försöka ta reda på hur sopor påverkar vår miljö. Kan det som en person kallar sopor vara användbart för någon annan?

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

utveckla din analys- och kommunikativa förmåga genom att:

 • beskriva hur återvinning påverkar miljön
 • beskriva olika föremål och vilka material de är tillverkade av samt hur de sorteras
 • resonera kring hur människans (ut-)nyttjande av jordens resurser påverkar vår miljö

 

 Så här ska vi arbeta...

 • läsa faktatexter
 • delta i Kartongmatchen
 • film från Sli
 • studiebesök på NSR
 • soplektion av miljöverkstaden
 • gruppdiskussioner
 • skriva faktatexter

Elevdelaktighet - här får eleverna välja hur de ska redovisa sitt arbete

 • göra en presentation 
 • göra en plansch 
 • göra en film
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • deltar i diskussioner och samtal 
 • redogör om olika material och hur de ska  sorteras
 • resonerar och motiverar muntligt och skriftligt kring vad återvinning är

 

 

Utvärdering

Eleverna kommer få utvärdera och visa upp vad de gjort under arbetsområdet i sin lärlogg på Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Återvinning

-->
-->
-->
Förmåga att analysera
Du behöver hjälp att beskriva hur återvinning påverkar miljön.
Du kan själv beskriva hur återvinning påverkar miljön.
Du kan på ett utförligt sätt beskriva hur hur återvinning påverkar miljön och vilka konsekvenser det blir av att återvinna eller inte.
Förmåga att analysera
Du behöver hjälp att beskriva vad enkla föremål är tillverkade av och hur de sorteras.
Du kan beskriva vad enkla föremål är tillverkade av och hur de sorteras.
Du kan beskriva vad mer sammansatta föremål är tillverkade av och hur de sorteras.
Förmåga att kommunicera
Du deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla frågor
Du är aktiv i samtal och diskussioner och kommer med egna funderingar.
Du är aktiv i samtal och diskussioner, kommer med egna funderingar och för diskussionen vidare genom att ställa frågor.