👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 kap 1 Tal vecka 35 - 39

Skapad 2017-08-18 14:42 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 8 Matematik
Talsystemet Multiplikation och division med tal mindre än 1 Negativa tal Tal i potensform

Innehåll

Mål:

- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

- multiplicera och dividera med tal mindre än 1

- förstå vad ett negativt tal är

- addera och subtrahera negativa tal

- använda tal i potensform

 

 

Tidsplanering:

 

Vecka 35 Screening

Vecka       Grön/Röd kurs         Blå kurs                    Läxa

35        Sid 13                         Sid 23                         1    

36      Sid 19                          Sid 29                        2

37       Diagnos/Röd kurs         Diagnos/Rep             3

38       Röd kurs                      Träningshäfte/Rep     4   

39     Provvecka                     Provvecka

 

Exempeluppgifter E-A:nivå:

Åk 8 exempeluppgifter till PROV 1

E-nivå


Gör uträkningar där du behöver. Här får du inte använda räknare.

 

1   Räkna ut

a) 0,6 + 0,42                                    b) 100 · 0,32                   c)4/100


   
   

2   Vilka av produkterna är mindre än 8,2?  

 

0,9 · 8,2 1,2 · 8,2

0,06 · 8,2    1 · 8,2


 

3   Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecknet på rätt ställe.

a) 1,02 · 456 = 46512              b) 0,84 · 65 = 546

 

4   Räkna ut

a) 0,5 · 24      b) 0,1 · 24

   

 

5   Räkna ut

a)     36/0,5       b)        36/0,1          c)         48/0,4

  


6   Ett kilo apelsiner kostar 18 kr. Hur mycket kostar

a) 5 kg           b) 0,6 kg     

      

 

7   Skriv talen i storleksordning med det minsta först.

0,01      (–3,2)        (–12)         5,4

  

 

8   Temperaturen sjönk från 13° till –6°. Hur många grader sjönk temperaturen?
 

9   Räkna ut

a) 8 + (–10)          b) (–12) + (–5)          c) (–4) – 10

 


10 Skriv i potensform ett tal med basen 6 och exponenten 3.

 

 

11 Räkna ut 2 upphöjt till 4.

  


Redovisa och/eller motivera alla lösningar så fullständigt du kan.

Nivå E-A

 

1   Du har ett rep som är 5 meter långt. Hur många bitar som är 0,4 meter kan du göra?

  

 

2   Du har 1,2 kg köttfärs. En portion är 150 gram. Hur många portioner får du ut?  

 3 Skriv som en potens

a)   64 · 65    b) 86 / 84

                                                                                                                                    

 

4   Räkna ut

a) (–4) · (–8)                                                                                                  


5   Räkna ut

a)  32 + 43                                                                                                                         

b)  103 · 52 · 40                                                                                                              

6    Skriv det tal som skrivs 22 i tiosystemet (22tio) i fyrasystemet.

 

 

Videolektioner:

Tiosystemet

https://www.youtube.com/watch?v=-IjY60lvLg0

Division med decimaltal:

https://www.youtube.com/watch?v=tdpybzdfIaM

 

Negativa tal:

https://www.youtube.com/watch?v=x-BwQ9SBXas

https://www.youtube.com/watch?v=sxoNH23TgpU

 

Potensform:

https://www.youtube.com/watch?v=WKO9KBp7iQs

 

IT-övningar/uppgifter:

https://play.kahoot.it/#/?quizId=24a84ba7-862b-4e4b-b32d-02a88e268f18

Matriser

Ma
Matematik 7-9

E
C
A
1
Lösa problem använda strategier och metoder samt formulera modeller.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
2
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge alternativ på alternativ.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
3
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
4
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
5
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
6
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
7
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
8
Framföra och bemöta matematiska argument.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.