Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varelser

Skapad 2017-08-18 14:47 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 3 – 6 Bild
Väsen, från urtid till framtid och omvänt! Ett skulpturprojekt med blandade material och återbruk.

Innehåll

LPP- Lokal Pedagogisk Planering ht 17
Bild ver 1.0


Årskurs 3-4
Årskurs 5-6

Tema: Varelser.

Syfte
Syftet med projektet är att eleverna ska lära sig tolka, analysera och själva skapa bilder och tredimensionella objekt. Att sätta in dem i en kontext och förstå vad eleven själv ser och att träna på att själva berätta med bilder.
Eleven ska få en inblick i nutidens komplexa bildvärd som är lättillgängligt genom moderna media. Eleven ska få en naturlig koppling mellan nutid och historisk bildkonst.
Eleven ska själv våga ta initiativ till att uttrycka sina idéer, upplevelser och budskap.
Undervisningen anpassas efter åldersgrupp.

Ur det centrala innehållet
Bildanalys, diskussion kring konstbild, reklambild, propagandabild och nyhetsbilder.
Något som sker kontinuerligt under arbetspassen.
Att återkommande arbeta med grundformer och arbeta med med färglära.
Att hämta inspiration från andra verk till sitt eget skapande. Att skapa ett moodboard.
Att skissa, planera och genomföra ett bildprojekt. Eleverna ska själva få presentera sina verk och få bemötande och följdfrågor. Att blanda olika tekniker och tänka på återbruk och hur det går att skapa genom att återanvända material och föremål.

Vad vi ska lära oss
Vi kommer att arbeta med följande innehåll:
Tredimensionell gestaltning med blandmaterial. Tema Väsen.
Som inspiration varvas äldre medeltida konst med bilder från modern fantasy, sago- och populärkultur. Eleverna ska själva hämta inspiration till sitt väsen. De ska sammanställa ett moodboard och skissa fram en egen varelse.
De ska lära sig grundläggande färglära, blanda färger för att få fram önskad nyans.
Både valör och kulör. Att återkommande arbeta med grundformer. Både i skissform 2d och 3d. De ska motivera sina val av färg och form. De ska motivera vilken varelse de valt att bygga. De ska skapa en bakgrundshistoria till sin skapelse och ge den ett uttryck, känsla och en förklaring till varför denna varelse finns.
Eleverna ska förhålla sina skapelser till syfte och sammanhang.
Eleverna ska presentera sina skapelser och koppla dem till inspirationskällorna och reflektera över hur deras skapelser är födda ur ett hav av influenser från alla tidsåldrar.

Arbetssätt
Eleverna får genomgångar av deluppgifter såsom färglära och formlära, väsen i äldre och modern konst och kultur, och därtill arbetsuppgifter.

Eleverna får tid att själva hitta inspirationsbilder från alla tidsepoker, sammanställa det i ett moodboard. Skissa upp en förlaga och 6:orna motiverar skriftligt sina val och tankar samt skriver en bakgrundshistoria bakom sin figur. Eleven ska redogöra för vad figurerna kommunicerar, upplevelse av sin och andras elevers figurer.
Eleverna kan arbeta i par eller enskilt. Om behov finns blir det tre i någon grupp.
All dokumentation sker individuellt för 5 - 6:or.
När varelserna är färdigskissade påbörjas skulptering. Resultaten ska sedan presenteras muntligt med motivering varför eleverna gjort sina val och sina tankar. De andra eleverna får tillfälle att tolka och fundera kring de andra verken.
Bedömning ska ske av muntlig presentation, av moodboard och planering och av slutresultatet.

Det som bedöms är:
Förmågan att framställa bilder, Skiss och tredimensionellt arbete.
Förmågan att själv räkna ut vilka metoder och verktyg ska användas för att nå önskat resultat. Val av material, färg form ect.
Kombinera bildelement, hämta inspiration från andra bilder och föra över delar till sitt eget.
Förmågan att själv utveckla sin idé med underlag från konsthistorien och nutiden.
- Att ta sig vidare från sitt moodboard och skiss till färdigt verk.
Förmågan att själv välja hur denne ska gå tillväga för att komma vidare i processen.
Förmågan att presentera sitt verk i förhållande till uppdrag, sammanhang och idé.
Förmågan att ge sig själv omdöme om tillvägagångssättet.
Förmågan att resonera över verkens uttryck och koppla det till vår värld idag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: