Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Saltkråkan, GTLU, Socialt och emotionellt

Skapad 2017-08-18 14:56 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?____Socialt emotionellt Lek._________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Uppfylldes målen?  

 Vi har pratat med barnen i mindre grupper om känslor, barnen har fått rita en kompishimmel och känslor på papper. 

Vi har läst några böcker, flanosagor,tecken som stöd som berör området och sedan samtalat.

Vi sjunger även sånger om att vara en bra kompis.

Arbetet har startat och fortlöper..

Det här har vi TÄNKT        

Känsloövningar

känslokort

tala om känslor och att vara en bra kamrat

dramatisera vardagliga situationer som uppkommer på förskolan

figurer som visar olika känslor och ha diskussioner med barnen 

barnen får visa olika känslor med sin kropp

vi använder tecken för de olika känslorna 

att skriva känslor på olika språk

använda handdockor 

vi vill att barnen skall ha god självkänsla, utveckla sin empatiska förmåga 

 

Det här har vi LÄRT. Skriv om sådant som ni inte visste förut eller om sådant som ni nu förstår på ett annat sätt. Vad har vi lärt oss på köpet? .

 

Detta har barnen UTVECKLAT. Reflektera över och få syn på vårt eget och barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: