Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 5 HT-17

Skapad 2017-08-18 15:36 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering där eleven får lära sig hur man skriver och argumenterar för en åsikt.
Grundskola 5 Svenska
Du ska lära dig att förstå syftet med en annons och hur dess innehåll påverkar läsaren samt hur den är uppbyggd. Du kommer även att få lära dig hur man med hjälp av språket lockar till köp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper i att:

 • förstå syftet med en argumenterande text (en annons) 
 • lära dig hur en annons är uppbyggd för att påverka så mycket som möjligt 
 • lära dig hur man med hjälp av språket kan locka till köp 
 • kunna planera och göra en annons om en pizza på egen hand 

Bedömning - vad och hur

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:

 • förstå syftet med en annons
 • kunna göra en annons där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen
 • kunna göra en annons där text och bild samverkar så att budskapet blir tydligt
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för annonstexter
 • ge och ta emot respons för att bearbeta sin annons

Hur du ska få visa dina förmågor:

 • Genom att skapa en individuellt gjord annons.
 • Genom att ge och ta emot respons samt att förbättra din annons.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Tillsammans i par arbetar eleverna med modelltexter och lär sig känna igen en annons
  innehåll, syfte och struktur.
  • Eleverna arbetar med de olika språkliga drag som används för att påverka, som överdrivet
  språk, adjektiv, allitteration och verb i imperativ.
  • Eleverna studerar en annons och försöker hitta vad som påverkar läsaren vad gäller
  layout, meningsbyggnad och ordval. 
  • Varje elev planerar och gör på egen hand först ett utkast av en annons för en pizza. Efter att tagit emot respons i form av "Två stjärnor och en önskning" förbättrar de sin annons.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: