👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Innehåller allt kol? Alkohol - Organiska syror - Estrar

Skapad 2017-08-18 15:42 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Vad har bilderna intill gemensamt? Du kan redan beskriva fotosyntes steg efter steg och förklara hur kolatomens egenskaper gör den till en unik byggnadssten i alla levande organismer. Vi har även pratat om att atomer kan binda till varandra, och att egenskaperna hos olika ämnen beror på hur atomerna binder till varandra. Under kommande veckor kommer vi med hjälp av molekylmodeller att visa hur kolatomen binder till andra atomer/molekyler genom kemiska reaktioner och ger upphov till nya ämnen som använts på olika sätt i naturen och i samhället. Men hur påverkar dessa ämnen naturen och människokroppen?

Innehåll

Syfte

att du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
  • planera och genomföra systematiska undersökningar i kemi
  • samt använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

MÅL

Är att du ska lära dig:

  • i ord och bild beskriva hur kolatomens egenskaper gör den unik som byggsten i alla levande organismer
  • resonera kring hur kolatomens egenskaper gör att den kan ge upphov till en mångfald av ämnen  använda kemiska modeller och teorier för att förklara hur några olika organiska ämnesgrupper är sammansatta och hur dessa omvandlas/bildas
  • om några organiska ämnesgruppers (som alkoholer, karboxylsyror och estrar) förekomst och hur de används i vardagen och i samhället
  • använda ett källkritiskt förhållningssätt för att fatta goda beslut i vardagsfrågor som rör kemi

 

 ARBETSFORMER

Vi kommer att ha:

- genomgångar där du förväntas delta aktivt och föra diskussionerna framåt.

- eget/grupparbete där du söker både fakta och information.

- titta på film

BEDÖMNING

Bedömning sker fortlöpande under diskussionerna och området avslutas med en inlämningsuppgift /ett prov V42.