Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2017-08-18 15:54 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Planering för nybörjarengelska med matris.
Grundskola 3 Engelska
Engelska talas av mer än 300 miljoner människor i världen! Här får du lära dig vanliga engelska ord, begrepp och fraser. Tillsammans kommer vi att sjunga, läsa ramsor och leka lekar för att träna nya ord och meningar. Du kommer att få lyssna till engelska och själv läsa och skriva enkla engelska texter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå pratad engelska
 • läsa och förstå engelsk text
 • prata engelska
 • skriva engelska
 • våga använda engelska i tal och skrift

Vi kommer att arbeta med:

 • vardagsnära ord, t ex färger, kroppsdelar, mat och dryck, djur, veckodagarna
 • att presentera sig själv
 • dialoger med vardagsnära fraser, t ex Good morning, My name is..., I can see a.....
 • engelska sånger och ramsor
 • engelska lekar
 • att läsa och skriva på engelska
 • titta på engelskspråkiga program

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå talad och skriven engelska
 • prata och skriva på engelska
 • göra dig förstådd för en engelsktalande person (språkliga strategier)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Engelska 17/18

----->
----->
----->
----->
LYSSNA OCH FÖRSTÅ TALAD ENGELSKA
 • En
Du förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt.
Du förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om ett ämne du känner igen.
Du förstår enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare (ev kopplat till bilder).
Du förstår enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen (ev kopplat till bilder).
LÄSA OCH FÖRSTÅ ENGELSK TEXT
 • En
Du läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t ex boy, cat, men behöver hjälp med att läsa och uttala orden för att förstå dem.
Du läser och förstår enstaka väl kända ord, t ex boy, cat, men behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Du läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar (”It is a cat.”).
Du läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
TALA ENGELSKA
 • En
 • En
Du säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Du deltar i sång, rim och ramsor.
Du använder enkla ord och meningar som vi övat in. Du använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Du använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” .
Du använder kända ord, fraser och meningar. Du sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SKRIVA ENGELSKA
 • En
 • En
Du skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Du skriver enkla ord kopplat till bilder, t.ex. cat.
Du skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder t.ex. boy, It is a cat.
Du skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar (”It is a cat. The cat is black and white.")
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: