👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK åk 6

Skapad 2017-08-18 16:21 i Nybbleskolan Flen
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Under terminen arbetar vi praktiskt och teoretiskt. Både enskilt och i grupp. Du ska komponera näringsriktiga goda måltider efter kostcirkeln och säsong. Du ska även få praktisk träning i att planera måltider och använda köksredskap på ett säkert sätt. Vi ska undersöka och jämföra priser och reklam så du blir en medveten konsument. Vi diskuterar miljöaspekter när det gäller val av varor/mat. Hälsa, ekonomi och miljö är den röda tråden.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål - det här bedöms

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
    Hkk
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
    Hkk
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
    Hkk
  • Centralt innehåll
  • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
    Hkk  1-6
  • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
    Hkk  1-6
  • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
    Hkk  1-6
  • Måltidens betydelse för gemenskap.
    Hkk  1-6
  • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
    Hkk  1-6
  • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
    Hkk  1-6
  • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
    Hkk  1-6
  • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
    Hkk  1-6
  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
    Hkk  1-6
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
    Hkk  E 6
  • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
    Hkk  E 6
  • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
    Hkk  E 6
  • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
    Hkk  E 6
  • Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
    Hkk  E 6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att tillaga måltider och att genomföra uppgifter som hör samman med en måltid
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med god anpassning till aktivitetens krav
Elevens förmåga att använda metoder, livsmedel och utrustning
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Elevens förmåga att resonera om varierade och balanserade måltider
Eleven för enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven för utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven för välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Elevens förmåga att resonera om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation
Eleven kan föra enkla resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.