👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2017-08-18 16:33 i Stamgärde skola Åre
Engelska
Grundskola 1 – 3 Engelska
Att lära sig ett nytt språk är som att påbörja ett stort legobygge! Varje ord och fras man lär sig är en ny fin legobit som man har användning för någonstans i sitt bygge!😊 Ju mer man lär sig, desto fler legobitar skaffar man sig och kan då börja bygga stora härliga skapelser av alla bitar! Till slut har man ett helt eget Legoland och oavsett hur gammal man blir, kan man hela tiden skaffa nya legobitar och utveckla/ bygga vidare på sitt Legoland!😊👍 Under årskurs 1-3 arbetar vi mycket med att väcka nyfikenhet och språkglädje inför det engelska språket; vi ser på filmer, lär oss ramsor, sjunger engelska sånger, leker engelska lekar, pratar, lyssnar, skriver och läser. Tyngdpunkten på lågstadiet ligger främst på det verbala; att prata och lyssna på enkel engelska. Sedan väver vi in läsning och skrivning av ord och sedan enkla fraser (detta börjar vi med under åk 2).

Innehåll

Förväntat resultat:

När du slutar tvåan ska du:

 • kunna berätta lite om dig själv; vad du heter, hur gammal du är, vad du tycker om att göra (intressen) , vilken din favoritfärg, ditt favoritdjur, din favoritfrukt och din favoritmat är.
 • kunna berätta lite om din familj (vilka familjemedlemmar du har).
 • kunna kommunicera lite på engelska; prata enkel engelska i form av enkla dialoger, fraser och frågor, med dina klasskamrater. Du ska t.ex. kunna fråga vad någon heter, hur gammal hen är, vad den tycker om att göra, vad den har för favoritfärg/favoritdjur/favoritmat...
 • kunna förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska.
 • kunna lyssna på och förstå åldersadekvat engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare.
 • kunna skriva enkla välkända engelska ord (färger, siffror, djur, frukter, klädesplagg...)
 • delta aktivt i enkla engelska ramsor och sånger.

 

Undervisning:

 • vi kommer att ha många olika verbala övningar; det viktigaste är att ”få igång pratet” hos alla; så att alla vågar börja prata engelska😊. Vi kommer att ha engelska lekar, dramaövningar, spela spel, sjunga, ramsa m.m.
 • vi ska träna på att prata engelska som har anknytning till din vardag (enkla fraser).
 • vi ska träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till åldersnivån.
 • vi ska träna på att lyssna och förstå enkla åldersanpassade instruktioner och beskrivningar.
 • vi ska prova att skriva enkla engelska ord och fraser.
 • vi ska se på engelska filmer ("Kids english zone", "Pic a colour", "Muzzy", ”Ozmo”, ”The game” m.m)

 

Examination och bedömning:

Jag kommer kontinuerligt under engelskalektionerna att bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i de olika aktiviteter jag ordnat; lekar, samarbetsövningar, sånger, ramsor, filmvisning, spel, ”lyssna-situationer” ( t.ex lyssna på en engelsk berättelse m.m.

Jag kommer att kolla på om du behärskar följande moment:

 • att du kan säga engelska ord, fraser och meningar
 • att du kan prata engelska med dina klasskamrater
 • att du kan lyssna på och förstå enkelt engelskt tal, (anpassat till ålder)
 • att du kan förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • att du kan delta i enkla ramsor och sånger, lekar och andra aktiviteter
 • att du kan skriva enkla engelska ord

Jag kommer sedan att använda en matris för att tydliggöra dina kunskaper och vidare utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
Mål engelska åk 3

Ämnesmatris engelska 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Förstå talad engelska
Du kan med stöd förstå enkla ord och meningar när någon talar.
Du kan förstå enkla ord och meningar när någon talar lugnt och tydligt om saker du känner till.
Förstå engelska texter
Du kan med stöd förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Muntliga instruktioner
Du kan med stöd följa enkla instruktioner.
Du kan följa enkla muntliga instruktioner.
Skriftliga instruktioner
Du kan med stöd följa skriftliga instruktioner.
Du kan följa enkla skriftliga instruktioner.
Tala
Du kan med stöd säga enkla ord och meningar.
Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Skriva
Du kan med stöd skriva enkla meningar som går att förstå.
Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Samtala
Du kan med stöd ställa enkla frågor och svara med hjälp på någons fråga.
Du kan ställa enkla frågor och svara när du pratar med andra.

En
Engelska år 1 - 3

Lyssna
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Kan följa enkla instruktioner.
Förstår innehållet i tv-program och dramatisering för barn.
Lyssna
Kan följa enkla muntliga uppmaningar
Förstår en enkel dialog och dramatiserad berättelse.
Förstår enkla instruktioner och beskrivningar.
Lyssna
Kan förstå enkla ramsor och sånger.
Kan förstå en enkel sångtext, ramsa, dikt och saga.
Förstår en för eleven bekant dialog.
Tala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan säga enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Kan namnge veckodagar, månader och årstider.
Använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap. T.ex var jag bor, vem jag är och mina intressen.
Tala
Kan hälsa, säga sitt namn och berätta något om sig själv.
Kan berätta om sin familj.
Kan beskriva en person ett djur eller en sak.
Tala
Kan namnge några kroppsdelar.
Kan berätta till en bild. Kan ställa och svara på enkla frågor när de pratar med andra.
Kan framföra en sång, ramsa eller dramatisering.
Samtala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tim?
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare.
Samtala
Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tim.”
Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tim”
Läsa
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan läsa och förstå välkända ord kopplat till bilder t ex boy, cat.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd.
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar ("It is a cat") Kan läsa och förstå enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers). Kan läsa böcker med bilder.
Skriva
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Kan skriva kända enkla ord och meddelanden kopplade till bilder.
Kan skriva korta meddelanden. Kan skriva ett vykort.
Skriva
Kan skriva en text om sig själv med enkla meningar.