Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 HT17/ VT18

Skapad 2017-08-18 17:12 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
Pedagogisk planering för åk 1 i svenska.
Grundskola 1 Bild Svenska
Vi skall nu tillsammans resa runt i bokstävernas rike. Böcker kan vara spännande,roliga eller riktigt fängslande och sorgliga. Nu är det under detta år dags för dig att lära dig läsa alldeles själv! Tillsammans kommer vi att lära oss många nya saker och upptäcka och uppleva språket på många olika sätt. Detta gör vi genom att lyssna, känna, samt samtala, läsa, skriva. Vi kommer även sjunga, hoppa och leka till bokstäverna.

Innehåll

Målet att arbeta mot

Du ska utveckla din förmåga att:

Känna igen alla små och stora bokstäver (gemener och versaler).

Kunna forma små och stora bokstäver (gemener och versaler).

Kunna koppla ihop bokstaven med rätt namn och ljud.

Läsa och förstå enkla meningar och texter.

Skriva enkla ord och meningar med mellanrum mellan orden.

Skriva en enkel text.

Kunna lyssna och förstå olika berättelser/sagor.

Kunna berätta inför en mindre grupp eller klassen om en händelse, bild eller leksak.

Så här arbetar vi för att nå målen:

Vi tränar på att skriva bokstäverna; stora och små.

Vi tränar på att höra bokstavsljud i början, inuti och/ eller i slutet av ord.

Vi har tillgång till  böcker i klassrummet.

Vi lyssnar kontinuerligt till högläsning.

Vi  tränar på att berätta,lyssna och samtala i och för gruppen.

Vi använder iPad/datorer som ett lärverktyg.

Vi skriver ord och meningar för hand och på iPaden/datorn.

Vi skriver enkla texter, t ex sagor och faktatexter.

Tillsammans tränar vi på att tolka och förstå olika texter.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • Skriva med gemener och versaler (små och stora bokstäver).
 • Skriva enkla ord och meningar.
 • Läsa och förstå enkla texter.
 • Berätta om något för gruppen.
 • Lyssna till och förstå olika texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: