👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - åk 1

Skapad 2017-08-19 09:52 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska
I svenska kommer du att få utveckla hur du skriver, läser och samtalar med andra.

Innehåll

Syfte

Vad kommer jag som elev att utveckla?

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Arbetssätt

Under Svenska-lektionerna kommer vi att arbeta på olika sätt:

 • arbeta med bokstäverna
 • alfabetet
 • läsa både enskilt och i grupp
 • asl (att skriva sig till läsning genom ipad/dator)
 • skriva texter för hand och på ipad/dator
 • gemensam läsbok
 • appar som tränar bokstäver, ord med mera
 • spel
 • högläsning med diskussion av texten
 • läsförståelse

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Mål för arbetsområdet

Du:
Alfabetet
kan vad bokstäverna heter samt deras ljud.
Läsa
kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Läsförståelse
kan kommentera och återge någon viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar din begynnande läsförståelse.
kan med stöd av bilder eller frågor uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera dig själv.
Samtal
kan i samtal om texter som du lyssnat till föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Språkets struktur
använder dig av storbokstav och punkt. Du kan även stava till vanligt förekommande ord.
Berättande texter och sakprosatexter
känner till några barnboksförfattare och illustratörer
Skriva
kan skriva med läslig handstil.
Skriva
kan använda dig av ipad/dator när du skriver samt vet hur du gör storbokstav, punkt och mellanslag mellan orden.