Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2017-08-19 11:13 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 5 Matematik
Tänk dig att du vill köpa 5 nya dataspel som kostar 279 kronor styck. Hur kan du göra, för att lättare räkna ut vad de kostar tillsammans, än att addera ihop de fem talen? Eller tänk dig att du ska dela 2530 kronor med 4 av dina kamrater. Du svarar säkert: Jag tar miniräknaren. Men hur blir det den där dagen då miniräknaren är trasig. Hur gör du då?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • förstå att addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5*60, 5*600
 • kunna multiplicera en faktor med en flersiffrig faktor, t.ex. 3*47, 5*536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, när du beräknar t.ex 1248/4, 3615/3
 • kunna använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning
 • kunna välja lämpligt räknesätt för att lösa en textuppgift eller en problemlösningsuppgift och fundera på om svaret är rimligt
 • förstå och kunna använda de matematiska begreppen: faktor, multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, täljare, nämnare, kvot, dela lika samt kort division
 • delta i diskussioner och samtal med andra

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren som behandlar olika delar av multiplikation och division, som t.ex. hur man multiplicerar med en faktor med en flersiffrig faktor, hur man räknar kort division samt hur man kan se sambandet mellan multiplikation och division. Du kommer att jobba både enskilt och i grupp med praktiska uppgifter. Du kommer att jobba med färdighetsträning i Matteborgen eller på någon webbsajt som har lämpliga övningar, spel och aktiviteter. Du kommer även att få delta i diskussioner och samtal och då använder du matematiska begrepp inom området multiplikation och division.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • skriva och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda och undersöka matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom multiplikation och division
 • använda matematiska uttryck när du diskuterar och löser problem tillsammans med andra
 • följa och föra matematiska resonemang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: