Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys och grafisk formgivning

Skapad 2017-08-19 11:26 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Bildanalys och grafisk formgivning. En kort uppgift där elever behöver samarbeta och diskutera med varandra.
Grundskola 7 Bild
Serieteckningar! Hur ser de egentligen ut? Och hur ser egentligen bokstäver ut? Hur blir en text intressant att läsa?

Innehåll

Tillsammans undersöker vi olika bildstorlekar, bildvinklar och perspektiv. Vi ser hur sådant kan påverka vår uppfattning om bilder.

Att bokstäver är designade tänker vi inte alltid på men det kan ha betydelse för hur vi uppfattar skrivna meddelanden. En bokstav kallas för typ. Bokstavssorter kallas för typsnitt.

Hur bör egentligen en textsida se ut för att vi ska bli intresserade av att läsa? Det har med layout att göra.

Vi övar på detta i helklass och i mindre grupper.

En inlämningsuppgift arbetar ni med i par. Den ska vara klar vecka 37. Den kommer jag att bedöma och  betygsätta. I matrisen ser du de tre kunskapskraven.

Uppgifter

 • Bildanalys och grafisk formgivning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildanalys och grafisk formgivning

Utveckla förmågan att...

Tolka och analysera en bild.
F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Kombinera bildelement
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Dokumentet är inte färdigarbetat. Bilder saknas samt text. Typsnittet är samma som i originalet.
Dokumentet har bilder infogade och det finns text. Det finns rubriker och brödtext. Det finns ett typsnitt och en storlek. Det ser ok ut.
Dokumentet har bilder infogade och det finns text. Rubriker finns samt mellanrubriker. Typsnttet/typsnitten är genomtänkta. Marginaler och luft fungerar. Läsaren kan orientera sig på ett bra sätt genom textmassan.
Dokumentet har bilder infogade och det finns text. Rubriker finns samt mellanrubriker. Typsnttet/typsnitten är genomtänkta. Marginaler och luft har balans. Läsaren kan orientera sig väl genom textmassan. Dokumentet lockar och intresserar.
Tolka,analysera, resonera och koppla.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Det saknas resonemang och tolkning av bilderna.
Ett resonemang finns i bildanalysen. Det är på en enkel nivå. En ansträngning till att analysera rubrikens typsnitt finns.
Resonemang och viss tolkning finns i bildanalysen. Den skulle kunna utvecklas vidare. Rubrikernas utseende och koppling till bilderna är tolkningsbara.
Resonemang och tolkning finns i bildanalysen och en koppling mellan bilder och rubriker finns på ett utvecklat och övertygande sätt.
Beskriva
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Beskrivning av bilder och rubriker saknas.
Innehåll och uttryck vidrörs i texten. Ord och begrepp som vi tränat på används någon gång.
Innehåll, uttryck och funktion används i texten på ett sätt som visar att man har förstått. Ord/begrepp vävs in i texten på ett självklart sätt.
Innehåll, uttryck och funktion skiljs åt och utreds. Bild och rubrik har kopplats ihop och beskrivs. God användning av ämnesspecifika ord/begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: