Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och materia

Skapad 2017-08-19 16:31 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Fysik
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med krafter och friktion och hur vi använder oss av dessa i vår vardag. Vi kommer även att gå igenom begreppet materia.

Matriser

Fy
Krafter och materia

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven isar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: