Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamrat - värdegrund

Skapad 2017-08-19 18:46 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Värdegrundsarbete kamrat från värdegrunden.se
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Under sju veckor i höst kommer vi att jobba med ett värdegrunds material som heter kamrat. Tillsammans ska vi diskutera etik och moral, attityd, respekt, trygghet, kamratskap, ansvar och det allra sista vi ska diskutera fram är klassens stil. Detta kommer vi jobba med en gång i veckan på en av SO lektionerna.

Innehåll

  

Syfte

I kursplanens syfte för religion står det följande:

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva 

 

I kursplanens syfte för svenska står det följande:

Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 

Innehåll

Från det centrala innehållet i kursplanen för SO ämnena ska du arbeta med följande:

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Från det centrala innehållet i kursplanen för svenska ämnena ska du arbeta med följande:

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

  

Vad ska du lära dig?

  • Varför det kan vara bra att ha olika regler i skolan.
  • Genom samtal med kamraterna komma fram till hur vi vill ha det i klassen för att trivas och må bra.

 

Hur ska du lära dig?

  • Genom diskussioner med dina kamrater i klassen.
  • Värderingsövningar.

 

Kunskapskraven

SO

  • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

 

Svenska

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Hur ord och yttranden kan uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ord nyanser.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: