Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering finska som första språk, höst 2017

Skapad 2017-08-19 19:20 i Modersmål Ale Ale
Terminplanering gäller vecka 36-39 finska som första språk (F1) och vecka 40-43 med gemensam tema ang. mat och kläder i modersmå.
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Under läsårets gång kommer du att utveckla kunskaper som rör mat, miljö, livsstil och ekonomi. Vi kommer att arbeta med olika tema och arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att planera tillsammans med mig.

Innehåll

 

Målet med undervisningen:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor. Även fördjupa sig i mattraditioner och mat från andra länders kulturer genom studiebesök i gemensam utställning.

Arbetssätt:

 • Du ska skriva egna texter om bestämt tema.
 • Du ska lära dig att rita, måla och lära känna olika färger.
 • Du ska lära dig att söka kunskap och samla bilder om mat som du har valt.
 • samtala och diskutera modersmål finska under lektionerna i större eller mindre grupper
 • läsa olika texter (t.ex. faktatexter, texter från läroboken eller andra elevers texter.
 • utöka sitt ordförråd genom att läsa och skriva recept och hur man lagar mat.
 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler) och göra jämförelser med det svenska språket
 • reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor.
 • enkla översättningar

  Material:
  F
ilm, källor från internet, kokböcker, tidningsartiklar eller -bildr mm.

 Elevinflytande:

  - Du får välja bilder eller texter om maträtter och/eller kläder som du har valt eller rita en bild med texter och presentera det för gruppen. Du får vara med och bestämma vilket tema du skall arbeta med i gruppen eller enskild.

- Använda olika färger. Läsa och skriva matens namn och recept vilket vi sedan översätter tillsammans. Vad använder man för att tillaga maten. Är det svårt att hitta ingredienser till maten. Hur lagar man det? Finns det likheter i svenska matkultur och vad heter det? Är maten vanligt i hemlandet?

 - Du ska efter varje temalektion berätta vad du tyckte om temat? Vad har du lärt dig? Vad var svårt respektive roligt och vad kan vi göra för att förbättra det.

Arbetsformer:

 Vi kommer att arbeta individuellt eller i par. 

Bedömning:

 Jag ska bedöma elevens utveckling i tal och skrift, genom min observationer av elevens arbete, presentation och samverkan. 

 Jag ska bedöma elevens utveckling i skrift och tal genom hemläxor.

 

 1: Smarta val vid matbordet och i affären. 

 Du ska få lära dig om matrecept och instruktioner.

 2: Mat och kultur

Fördjupa sig i mattraditioner eller folkdräkter.

3) Folkdräkter i Finland

4: Barn från andra kulturer och deras levnadssätt.

5: Andra länders mat/kläder.

Vad är det som är lika/olika i Sverige och ursprynliglandet?

Hur borde man göra för att hjälpa varandra?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: