Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-08-19 20:52 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Under ett par So lektioner är ämnet geografi och det vi ska jobba med är Norden. Norden är de fem länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. När arbetsområdet är slut ska du kunna pricka in de nordiska länderna på en karta.

Innehåll

Syfte

I kursplanens syfte för geografi står det följande:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. 

 

Innehåll

Från det centrala innehållet i kursplanen för SO ämnena ska du arbeta med följande:

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

  

Vad ska du lära dig?

  • Du ska kunna namn och läge på de nordiska länderna.
  • Som en extra utmaning för den som vill kan du även passa på att lära dig namn och läge på huvudstäderna.

 

Hur ska du lära dig?

  • Genom att titta i kartbok.
  • Öva på namn och läge på länderna under lektionstid.

 

Kunskapskraven

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

 

Bedömning

Du visar och talar om vad länderna heter på en blindkarta.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: