Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2017-08-20 09:01 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för träning av olika lässtrategier.
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
När du läser kan du förflytta dig i både tid och rum. När du läser kan du få reda på nya saker och lära dig om alla möjliga saker. Du kan läsa både det som står i texten, men också det som står mellan raderna.

Innehåll

Elevens del

Mål

Du ska kunna läsa texter av olika slag. Du ska kunna svara på frågor om innehållet. Du ska kunna svara på frågor om sådant som står mellan raderna. Du ska kunna känna igen olika sorters texter, t.ex. skönlitterära texter och faktatexter. Du ska känna till och ha läst några betydelsefulla barn- och ungdomsförfattares böcker.

Arbetssätt

Egen tyst läsning Läsgrupp/ bokcirkel Bokprat om olika författare och deras böcker Läsförståelse Arbete med specifika drag i olika genrer Bokrecensioner

Redovisningsform

Läsa högt för klassen/ läraren Skriva bokrecensioner Svara på läsförståelsefrågor Berätta om någon barn- och ungdomsförfattare

Bedömning

Du ska kunna läsa en skönlitterär text eller en enkel faktatext med flyt. Du ska kunna sammanfatta en bok du har läst. Du ska kunna svara på innehållsfrågor. Du ska kunna svara på "mellanraden"-frågor. Du ska känna till någon barnboksförfattare. Du ska känna till olika slags texter, som t.ex. skönlitterära och faktatexter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: