Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk Grundsärskolan 7-9

Skapad 2017-08-20 09:47 i Särskolan Stenungsund
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
DU kommer att ha hem- och konsumentkunskap två timmar varje vecka. Tillfällena innebär både teoretiskt samt praktiska inslag som berör ämnet till exempel bakning, matlagning, hälsa, kost eller med andra ord - livsmedel, matkultur, mat- samt bakning samt näringslära. Arbetet utförs av dig och dina klasskamrater i HKK-salen. Undervisningens innehåll utgår från målen i läroplanen, utöver detta arbetar vi med att förbereda er inför vuxenlivet. Exempel på frågor som berörs är; - Hur förvarar jag livsmedel och hur hanterar jag dem? - Hur får jag mina pengar att räcka? - Hur tillagar jag enklare rätter? - Hur sköter jag min hygien?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltron till sin egen förmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. Därigenom ska elevernas förmåga att ta egna initiativ uppmuntras.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjlighet att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

 

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Planera måltider och tillaga mat från olika situationer och sammanhang,
 • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

 Bedömning:

Detta kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i de praktiska uppgifterna
 • använda livsmedel, metoder, redskap och teknisk utrustning
 • lösa praktiska problem
 • vara delaktig i diskussioner
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • känna till olika miljömärken/symboler
 • förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • arbeta enskilt och tillsammans med en kamrat

Matriser

Hkk
Kunskapsmatris för HK åk 7- 9 i Grundsärskolan

Hem- och konsumentkunskap

Du är på väg att möta kunskapskraven
E
C
A
Mat, måltider och hälsa
Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett väl fungerande sätt.
Konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil
Eleven kan bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: