Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2017-08-20 11:43 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Svenska
Välkommen in i novellernas värld. Ordet novell kommer ursprungligen från italienskans ord för nyhet - novella. På 1300-talet använde författaren Giovanni Boccaccio ordet för första gången i sin nya betydelse - kort berättelse. I detta arbetsområde kommer ni att få lära er mer om texttypen genom att läsa noveller och se vad som kännetecknar en novell. Avslutningsvis kommer ni att få skriva en egen novell.

Innehåll

Tidsperiod: v. 34-37

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensam högläsning Ett halvt ark papper (August Strindberg) samt diskussion i par och helklass
 • Genomgång av vad som utmärker en novell (Fixa texten 2 s. 115-119)
 • Individuell läsning av olika noveller samt analys (svaren redovisas i Google Classroom)
 • Novellanalys enskilt
 • Skriva egen novell (inlämning Google Classroom fredag v 37)

Kunskapskrav och bedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: