Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa åk 6

Skapad 2017-08-20 11:52 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering om åk 6 Europa. Planeringen grundar sig på Geografiboken Puls.
Grundskola 4 – 6 Geografi
En planering om Europa där vi lär oss om Europas naturlandskap, kulturlandskap och lär oss om likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunska­per om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Kommunikativ förmåga 

eleverna ska ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. 

 

Begreppsförståelse 
Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

 

 

Centrala innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt och metod

 

Vi kommer läsa, se film och arbeta tillsammans med de olika delarna av Europa. Du kommer få presentera vissa delar skriftligt och andra delar muntligt.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunska­per om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Kommunikativ förmåga 

eleverna ska ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. 

Begreppsförståelse 
Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Du ska kunna:

 • namnge många av Europas länder samt huvudstäder. 
 • jämföra Europas olika delar mot varandra genom likheter och skillnader
 • Jämföra Europas länder med folkmängd, naturresurser och arbetsmöjligheter

Dokumentation

Du kommer få presentera dina kunskaper både muntligt och skriftligt enskilt och i grupp. Vi kommer avsluta med en redovisning i form av ett skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: