👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-08-20 12:57 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Vi ska i det här arbetesområdet få lära oss mer om Sverige och Norden under Vikingatiden

Innehåll

Syfte

Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska begrepp, historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Vad säger läroplanen?

Historia

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad ska vi lära oss?

 • beskriva vad som är tidstypiskt för vikingatiden. Hur människorna levde, hur de bodde, hur de försörjde sig och hur de var klädda.
 • visa förståelse genom att jämföra likheter och skillnader mellan vikingatiden och nutiden. Religion, transporter, handel, boende, jämställdhet.
 • ange vilka källor du använt.
 • förklara betydelsen av vikingarnas resor, handel, plundring, kulturutbyte och språk.
 • förklara Birkas betydelse under vikingatiden.
 • beskriva när vikingatiden inföll

Vilka förmågor ska vi utveckla?

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Hur ska vi visa vår kunskap?

 Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid samt se hur vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt. Vi ska lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

 • Vi tittar på filmer.
 • Vi läser faktatexter.
 • Vi diskuterar och samtalar om de texter vi läst och de filmer vi sett.
 • Vi samtalar om viktiga begrepp.
 • Vi skriver fakta om vikingatiden.
 • Högläsning av en skönlitterär bok "drakskeppet"
 • Genom muntliga redovisningar i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6