Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amy and her friends

Skapad 2017-08-20 13:24 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att följa Amy´s vardag med hennes familj och vänner.

Innehåll

Våra mål

 

Du ska:

- kunna läsa enkla engelska texter

- kunna skriva enkla engelska texter

- kunna göra enkla muntliga engelska framställningar

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

 • Läsa engelska texter
 • Diskutera på engelska
 • Skriva engelska texter
 • Arbeta i mindre grupper med olika uppgifter

 

Bedömning

 

 Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Läser enkla engelska texter och förstår dess innehåll till största del

- Skriver enkla engelska texter med olika fraser

- Berättar och pratar enkel engelska för att göra sig förstod

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Läser engelska texter och förstår innehållet

- Skriver olika engelska texter med tydligt innehåll

- Berättar och pratar engelska genom att leda samtalen framåt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: